Transport af passagerernes egne kørestole

Flypassagerer kan få deres egne kørestole transporteret gratis, uden at de tælles med til fribagagen. Ved bestillingen af en billet til en kørestolspatient bedes kørestolens mål, vægt og type venligst oplyst.

Kørestolene transporteres af hensyn til pladsen i flyenes fragtrum. De bedes derfor indleveret som specialbagage i transportklar stand. I destinationslufthavnen udleveres kørestolen enten direkte ved flyet eller ved bagagebåndet.

Handicappede kan også få transporteret deres sports- eller kapløbskørestol gratis i lighed med andet sportsudstyr.
 

Batteridrevne kørestole kan transporteres under følgende forudsætninger:

  • Batteripolerne skal være sikret mod kortslutning ved behørig isolering
  • Batteriet må ikke være tilsluttet og i driftsklar tilstand

Vigtigt!
Hvis der er tale om en batteridrevet kørestol, bedes der taget højde for følgende:

Lithium-batterier:

  • Batteriet må ikke overskride 300 Wh og et ekstra batteri med 300 Wh eller to ekstra batterier med hver maks. 160 Wh må kun medtages i håndbagagen
  • Ved sammenklappelige kørestole skal batteriet fjernes og transporteres i passagerkabinen

Lækagesikre vådbatterier (gelbatterier):

  • Batteriet skal være sikkert fastgjort på kørestolen
  • Ved kørstole som er designet til at batteriet kan fjernes, skal batteriet fjernes og transporteres i lastrummet i en solid emballage


For kørestole og andre batteridrevne mobilitetshjælpemidler med vådbatterier gælder der af hensyn til sikkerheden særlige kriterier. Oplysninger om de gældende bestemmelser fås ved henvendelse til airberlins  servicecenter ».

  
Transport af lufthavnens kørestole

Ved behov har passagerer mulighed for gratis at bestille en kørestol. For at kørestolen kan stå til rådighed til tiden, bør den bestilles i airberlins servicecenter senest 48 timer inden afgang. Vi anbefaler, at passagerer, der er helt immobile, rejser med en ledsager.

 
  
Tilmelding af sædeskål til handicappede

Hvis du vil benytte en særlig sædeskal/siddehjælp for børn, som grundet et handicap under flyvningen er nødt til at bruge særligt sædestøtte, skal du før afgangen indhente en godkendelse fra TÜV Rheinland, der udstedes på baggrund af en såkaldt lyntest. Udgifterne til testen dækkes af airberlin. Her » kan du allerede før afgangen downloade en godkendelsesblanket til lyntesten; udfyld denne og send den venligst til vores emal-adresse blitzgutachten@airberlin.com, eller per brevpost til:

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
IT-Office / Abteilung Blitzgutachten
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlin, Tyskland

Du bedes udfylde siderne 2-4, mens side 5 udfyldes af din læge. Ovennævnte email-adresse kan udelukkende bruges i forbindelse med spørgsmål vedrørende sædeskal til handicappede.Gratis reservering af siddeplads

For passagerer med handicap-id-kort (eller tilsvarende legitimation) er reservering af siddepladser inklusive en siddeplads til en ledsager gratis fra en invaliditetsgrad på 50 %. Det er dog af hensyn til sikkerheden ikke muligt at reservere XL-sæder.Rejser med ledsager

Det anbefales stærkt gangbesværede passagerer samt passager, som er ude af stand til at gå selv, og synssvækkede passagerer at medbringe en ledsager på flyrejsen. Ledsageren skal være mindst 16 år, må ikke selv være fysisk handicappet og må ikke ledsage flere passagerer, som har behov for ledsagelse.
Ledsagerne til passagerer med invalide-id-kort med mærket "B" (eller lignende) skal hos airberlin kun betale afgifterne, gebyrerne og serviceafgiften i forbindelse  med rejser på de tyske indenrigsruter.Flyrejse med førerhund

Passagerer med begrænset mobilitet kan selvfølgelig gratis medbringe en fører- eller anden hjælpehund i kabinen. Det samme gælder for hjælpehunde til passagerer med sukkersyge. Hunden skal ikke opholde sig i en transportbeholder, men på grund af flysikkerheden skal den blive på sin plads og forholde sig rolig. Vi henviser til, at alle hundens dokumenter til ind- og udrejse (gyldigt dyrepas, vaccinationspas, sundhedsbog osv.) skal medbringes.Transport af medicinske hjælpemidler

Medicinsk særbagage (respirator, inhalator, krykker/rollator, etc) medtages uden merpris mod forelæggelse af et underskrevet dokument fra lægen (lægeerklæring).
Ligeledes kan medicin, som er ordineret af lægen (recept) medtages uden merpris. Gratis medtagelse af bagage indeholdende medicinske hjælpemidler må udelukkende indeholde ordinerede hjælpemidler eller lægeligt ordineret medicin. Hvis dette ikke er tilfældet træder de almindelige regler for medtagelse af bagage i kraft.
Medtagelsen af medicinsk bagage er begrænset til et stykke bagage pr. Passager.
For befordringen af bagage som tjekkes ind er en maksimal vægt på 23 kg tilladt.
Medicinsk bagage medregnes ikke som frivægt.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal medtagelsen af medicinske hjælpemidler oplyses til airberlins servicecenter.
Oplysning om medtagelsen af medicinsk bagage skal ske skriftligt (pr. post, fax eller e-mail). Passagerer med handicapkort kan ringe til vores Service Center.

Følgende former for medicinsk særbagage medtages under de ovenfor anførte betingelser uden ekstra gebyrer:
•    Respirator, astmaudstyr, inhalator
•    CPAP- enheder
•    Kateter
•    Forbindeingsmateriale
•    Krykker, rollator
•    Kørestol, inkl. tilbebør (med de aktuellt gyldige begrænsninger)
•    Bad- og toiletstol, glidebræt til kørestole
•    Proteser
•    Læge må medbringe nødkuffert
•    Dialyseudstyr, defibrillator, udstyr til behandling af lymfen og anden terapiudstyr
•    Udsugningsudstyr, oral irrigator
•    Medicinske produkter og sprøjter

Mediciniske hjælpemidler og apparater, fx iltmasker, inhalatorer og krykker mv., samt medicin transporteres gratis mod fremvisning af en attest for nødvendigheden.
Det anbefales at emballere bagage til medicinske formål separat. Overhold også
EU-direktivet om håndbagage ».Hvis du har brug for yderlligere oplysninger, kan du klikke her: Sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med transport af passagerer med nedsat mobilitet »

barrierefrei2.jpg