Rejsebagage

* Fribagage

* Håndbagage

* Forbudte genstande

* Yderligere bagage og overvægt

* Sports- og specialbagage

* Transport af dyr

* Beskadigelse af bagage og mistet bagage

* Fragtservice


Fribagage


Den bagage, der gratis kan indleveres, defineres efter bagageenhedskonceptet (Piece Concept). Afhængig af den priskategori, serviceklasse og destination, du har valgt, varierer mængden af fribagage. Oversigt over priskategorier og betingelser »


Fribagage til småbørn under 2 år omfatter uanset serviceklasse 1 stk. bagage på op til 23 kg. Børn på mellem 2 og 11 år kan medtage den samme mængde fribagage som voksne.

Undtagelse JustFly-pris: Ved JustFly er det ikke muligt at indlevere bagage, det kan dog tilvælges. Børn under 12 år kan selvfølgelig også gratis medbringe klapvogn/barnevogn, barnesæde og barnerejseseng.

Informationer om mængden af fri bagage for indehavere af topbonus Card Service/Silver/Gold/Platinum »

  Håndbagage

En håndbagageenhed må højst veje 8 kg (inkl. bærbar pc 10 kg) og målene må ikke overstige  55 cm x 40 cm x 23 cm.

 
baggage_teaser1.jpgPassagerer med billetter til JustFly-, FlyDeal- eller FlyClassic-pris kan medbringe en håndbagageenhed om bord på flyet. Oversigt over priskategorier og betingelser »


baggage_teaser2.jpgPassagerer med billetter til FlyFlex/FlyFlex-pris, passagerer i Business Class og indehavere af topbonus Gold eller Platinum Card  må medbringe to håndbagageenheder.

 
Derudover kan én af de følgende genstande (højst 40 cm x 30 cm x 10 cm; 2 kg) gratis medbringes i kabinen:

 • En bærbar pc
 • En damehåndtaske, en damepung eller en lille herrehåndtaske

 
Derudover kan følgende genstande medbringes, hvis passageren er afhængig af dem: en kørestol (skal afleveres ved gaten), krykker og/eller skinner, andre proteser, lægekuffert.


Det anbefales at transportere værdigenstande, medicin, letfordærvelige og skrøbelige genstande i håndbagagen. I øvrigt gælder de i bookingsbekræftelsen anførte anvisninger om hæftelsesbegrænsninger. Se også vores Almindelige forretningsbetingelser »

Vær opmærksom på den øgede sikkerhedskontrol ved flyvninger til USA. Især elektroniske enheder som mobiltelefoner og bærbare computere underlægges ofte en funktionskontrol. Enheder, som ikke er funktionsdygtige, må ikke tages med til USA.

I lufthavnen står der til fri afbenyttelse bagagestativer til kontrol af bagagestørrelsen. Der er meget streng kontrol med, at håndbagagereglerne overholdes. Da opbevaringspladsen til håndbagage om bord er begrænset, kan det ske, at vi for din egen sikkerheds skyld anmoder dig om at indskrive din håndbagage.

Den tilladte mængde håndbagage er afhængig af bestemmelserne i det udførende flyselskab, hvis en af dine ruter varetages af et af de flyselskaber, som airberlin samarbejder med.

Vær opmærksom på EUs bestemmelser om håndbagage » De omfatter også regler for indkøb i de toldfri butikker i lufthavnene og om bord i flyet.

1Svarer til: Etihad Gold og Gold Elite samt oneworld Sapphire og Emerald StatusForbudte genstande

Følgende genstande må generelt ikke medføres i flyet:

1. Genstande, der er egnede til at bringe flyet, udstyrsgenstande om bord eller personer i fare, især

 • Eksplosive stoffer,
 • Komprimerede gasser, 
 • oxiderende, radioaktive, ætsende eller magnetiserende stoffer, 
 • let antændelige stoffer, 
 • giftige eller aggressive stoffer,
 • flydende stoffer af enhver art, dvs. alle genstande eller substanser, der iflg. bestemmelserne om farligt gods klassificeres som farligt gods.

2. Genstande, der på grund af deres vægt, størrelse eller art er uegnede til transport.

Hverken i håndbagagen eller på egen person må den flyrejsende medføre:

 • våben af enhver art, især skyde-, hugge- eller stødvåben
 • ammunition og eksplosionsfarlige stoffer af enhver art
 • skarpe objekter, som f.eks. knive, sakse, ski- eller vandrestokke
 • stumpe instrumenter, der kan fremkalde kvæstelser, som f.eks. golfkøller og billardkøer 
 • benzinlightere

Følgende genstande må kun medføres i den indskrevne bagage:

 • bestik
 • barberblade
 • legetøjsgeværer eller almindeligt legetøj, der muligvis kan benyttes som våben 
 • slangebøsser
 • sportsbats og andet sports- og fritidsudstyr, der kan benyttes som våben 
 • strikkepinde 
 • enhver anden form for skarpe objekter, som f.eks. knive, neglesakse, spidskamme og sprøjter (undtagen til dokumenterede medicinske formål).

Følgende genstande må kun transporteres i håndbagagen:

 • Enkelte litiumbatterier eller akkumulatorer med en ydelse på over 100 Wh til 160 Wh som reserve til elektroniske brugsgenstande som f.eks. bærbare computere, mobiltelefoner, urer og kameraer; maksimale antal: 2


Listen over ikke tilladte genstande er ikke afsluttende; den kan til enhver tid suppleres op. For bestemte flylinjer kan der fastlægges videregående regler. Derudover skal landsspecifikke bestemmelser samt IATA´s regler om farligt godt følges, som kan fås på forespørgsel hos flyselskabet.service_gepaeck_3.jpgYderligere bagage og overvægt

De gældende bagagebestemmelser findes i vores tarif-oversigt ».
  
Oplysninger om vores gebyrer finder du på »
  
Du kan ikke booke yderligere bagage til børn under 2 år.


Du skal være opmærksom på at et enkelt stykke indleveret bagage af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljøregler ikke må være tungere end 32 kg. På fly fra/til Bangkok må indleverede bagageenheder ikke overskride målene 1 m x 4 m x 1 m.

Hvis du ønsker at indskrive mere end 32 kg bagage, bedes du henvende dig til airberlins servicecenter.


Der kan kun betales for bagage over fribagagegrænsen i amerikanske dollars i Canada og USA.

  Sports- og specialbagage

Hos airberlin kan du i stedet for en kuffert indskrive sportsbagage som fribagage. Hvis din sportsbagage overstiger den maksimale vægt for fribagage, der gælder for din priskategori, har du mulighed for at transportere den som separat bagage til de aktuelle betingelser for overvægt ». Sports- og specialbagage skal altid tilmeldes.

Da der er begrænset fragtplads, anbefaler vi, at du tilmelder dig så tidlig som mulig.

  
Du kan tilmelde sports- og specialbagage under din online-booking eller senere indtil 48 timer før afgang online under Ekstra serviceydelser » (forudsat at du har booket via airberlin.com) eller via vores service-center ». Dér kan du også få information om transport af musikinstrumenter, stor bagage, skrøbelig bagage el. lign.


Gebyrer for sports- og specialbagage

Sportsbagage BemærkTilmelding
HandicapsportSports- eller racerkørestolja
SURF/KITE
Surfboard (Med sejl og mast)/Bodyboard/kiteboard/wakeboard
Kanoer1) og kajakker1)
emballeret i hylster o.l.ja
BIKE
Cykel  
 
E-BIKE
Styret skal drejes, så det flugter med stellet. Pedalerne skal vende indad.
emballeret i hylster el.lign.
 
Eldrevne cykler (Li-batteri/genopladeligt batteri) må ikke transporteres som sports- eller særbagage. 
jaikke muligt
GOLF
Golfudstyr

E-golftrolleys
Golfbag, -køller og bolde


Golftrolleys med elektrisk motor (li-batterier/batterier) må ikke medtages som sports- eller særbagage
ja


ikke muligt
SKI
Skisport
Ski eller snowboard,
skistave og -støvler
ja
DIVE
Dykkerudstyr
Dykkerbælte, tomme trykluftflasker,
dykkerlamper (glødelampe eller batteri fjernet)
ja
Musikinstrumenter (guitar etc.), som er større end 55 x 40 x 23 cmAlle musikinstrumenter som overskrider den maksimale tilladte størrelse for håndbagage på 55 x 40 x 23cm, kan ikke medtages i kabinen. Hvis du ønsker at medbringe dit instrument i kabinene, skal du bestille et ekstra sæde gennem vores kundeservice!Ja, hvis det er større end 55 x 40 x 23 cm

 
Gebyrerne for anmeldepligtig særbagage  findes her »    

1) kun på kort- og mellemdistancemålTransport af dyr

Dyr transporterer vi alt efter vægt og størrelse i flyets kabine eller fragtrum. Dyr skal opholde sig i en lukket beholder, der skal være sikret mod udløbende væsker og mod, at dyret bryder ud (også softboks med udløbssikker bund mulig). De skal have så meget plads, at de kan stå i normal stilling. Desuden skal de have plads nok til at kunne ligge ned. Transportboksen skal leveres af passageren selv. Gebyrerne for transport af dyr findes i efterfølgende oversigt.

 
Vær opmærksom på, at en tilmelding i god tid er nødvendig. Hvis du vil have dit kæledyr med på rejsen, kan du tilmelde det under din online-booking eller senere indtil 48 timer før afgang online under Ekstra serviceydelser » (forudsat at du har booket via airberlin.com) eller via vores service-center ». Eftersom pladsen er begrænset, bedes du inden du bestiller din flyrejse spørge Airberlins  service-center, om der på den planlagte flyvetur endnu er ledig kapacitet til dyr i flyets fragtrum.

Blinde flygæster kan naturligvis tage deres førerhund gratis med ind i flykabinen.

Vi befordrer ingen former for gnavere eller krybdyr. Hvis du har spørgsmål hertil, bedes du henvende dig til vores servicecenter »


Husdyr på op til 8 kg

Hunde og katte kan transporteres sammen med dig i flykabinen, hvis de er anbragt i en egnet beholder (maks. mål 55 x 40 x 20 cm, tilstrækkelig lufttilførsel), der med indhold vejer højst 8 kg. Dyrets hoved må på intet tidspunkt under turen kigge ud af transportbeholderen, ligesom dyret heller ikke må forlade beholderen. Beholderen må på intet tidspunkt, heller ikke ved køb af et ekstra sæde, placeres på sædet. På grund af sædernes beskaffenhed er det desværre ikke muligt at tage husdyr med i kabinen på Business Class.

Hvis du medtager dyr i kabinen, vær venligst opmærksom på, at du af sikkerhedsmæssige årsager og mod gebyr kun kan bestille en vinduesplads til dit dyr.


Husdyr på over 8 kg

Husdyr, der inkl. beholder vejer over 8 kg, transporteres i fragtrummet. De skal også være anbragt i en egnet beholder. Bemærk, at der i alle bokse til dyr i fragtrummet skal være en vand-/foderbeholder, der kan fyldes udefra. Beholderen må ikke være fyldt under turen.

Desuden gør vi opmærksom på, at der gælder andre check-in tider for medbringning af dyr i laderummet. Vær venligst opmærksom på, at sidste check-in ved medbringning af dyr i laderummet er 60 minutter inden afrejse (ved kort- og mellemdistancerejser) eller 90 minutter inden afrejse (ved langdistancerejser).
 

Gebyrerne for transport af dyr findes her »


Retlige betingelser

For overholdelse af alle betingelser og indskrækninger, som er forbundet med ind- og udførsel af dyr, er passageren alene ansvarlig. Passageren hæfter generelt for alle skader og følgeskader, som forårsages af dyret og transporten af dette.

Transport af dyr er underlagt bestemmelserne i IATA Live Animals Regulations, som på forespørgsel kan stilles til rådighed fra flyselskabet.

Den 1. oktober 2004 trådte EU-regler om de veterinære betingelser for medtagelse af husdyr » i kraft, så rabies bedre kan undgås. Hvis du gerne vil have dit husdyr med på rejsen, skal du forhøre dig om indrejsebestemmelserne. Læs venligst reglerne igennem, inden du booker, eller forhør dig hos din dyrlæge, veterinærmyndighederne eller grænsekontrolstedet.

Vær venligst opmærksom på, at befordring af dyr til og fra bestemte lande ikke er tilladt. Her følger en oversigt over landene »Beskadiget bagage

 
Omkring håndtering af beskadiget bagage samarbejder airberlin med firmaet Dolfi1920. Virksomheden er førende i Europa inden for sin branche og arbejder for mange internationale flyselskaber. Serviceydelsen for airberlins passager omfatter et skøn af den beskadigede bagageenhed samt mulighed for reparation eller ukompliceret erstatning af bagageenheden. Således afhjælpes skaden hurtigt, og proceduren er tidsbesparende for vores kunder.
 
Hvordan anmelder jeg skaden?

Hvis din bagage er beskadiget, henvend dig straks ved ankomsten ved skranken for mistet bagage (Lost&Found) for at anmelde en skade.

Hvis dette ikke er muligt, send venligst inden for 7 dage (ved forsinket bagage inden for 21 dage efter modtagelse af bagagen) en skriftlig reklamation til vores partner:

Dolfi 1920 GmbH
Gutleutstr. 298 a

D-60327 Frankfurt a.M.

airberlin@dolfi1920.de

For hurtigt og nemt at anmelde skaden hos vores partner Dolfi 1920 GmbH, kan du også klikke her »


Bagageefterlysning

 
Hvis du har mistet din bagage, henvend dig straks ved ankomsten ved skranken for mistet bagage (Lost&Found), for at efterlyse din bagage.

  
I tilfælde af bagageefterlysning bedes du inden for de første 5 dage kontakte lufthavnens bagagekontor, hvor du har anmeldt din mistede bagage. Kontaktoplysningerne finder du i det øverste afsnit af din tabsanmeldelse.

Hvis din bortkomne bagage ikke er blevet fundet inden for 5 dage, bedes du tage kontakt til vores bagageefterlysningscentral i Berlin, som er ansvarlig for intensive søgninger efter 5 dage:

Company: Baggage Express GmbH
Address: Gartenstr. 52
12529 Schönefeld
Germany

Phone: 49 30 2404 77 510
Fax: 4930 2016 32 827

Email: service@baggageexpress.de


Her kan du få mere at vide om, hvordan du søger:
Rejsende med AB-flynummer (airberlin) »


Mangler du personlige genstande fra kabinen?
Så bedes du først kontakte bagagehandlingsselskabet eller hittegodskontoret i din ankomstlufthavn. Hvis denne henvendelse ikke giver noget resultat, bedes du fra den 20. i den efterfølgende måned henvende dig til vores bagagehandlingscentral i Berlin: lost@baggageexpress.de

 
Manglende genstande erstattes efter en undersøgelse iht. forsikringsbestemmelserne. Vi hæfter ikke for værdigenstande, fotoudstyr, elektronik, dokumenter, medicin eller smykker.Fragtservice

På flyrejserne med airberlin group er det principielt muligt at få transporteret f.eks. biler og motorcykler. Informationer om afvikling og booking får du hos Leisure Cargo GmbH »