Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser

 
Der gælder følgende almindelige forretningsbetingelser og almindelige betalingsbetingelser for alle flyrejser:

Almindelige befordringsbestemmelser (ABB) » (Hent som pdf-fil)