Privésfeer en gegevensbescherming

Bij Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG ("airberlin") is gegevensbescherming van uitermate groot belang. Hieronder vindt u onze richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
airberlin, Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin impressum/ contact » is de verantwoordelijke instantie voor het onlineaanbod op airberlin.com en daarmee gepaard gaande diensten.
 

I.    Principes van gegevensbescherming bij airberlin
 

airberlin respecteert uw privésfeer. Ons bedrijf verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wereldwijd uitsluitend overeenkomstig de wettelijke bepalingen. U kunt altijd contact opnemen met ons via het contactformulier » contatto van airberlin of via de post op het adres Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlijn wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot onze gegevensbeschermingsprincipes. De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is voor ons een prioriteit.


II.    Welke gegevens verzamelt en gebruikt airberlin voor welke doeleinden?
 

airberlin verzamelt en gebruikt uw gegevens uitsluitend voor bepaalde, door airberlin vastgelegde doeleinden. Dit gebruik omvat de betreffende toegelaten verwerkingsvorm van uw gegevens conform de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG), zoals opslaan, wijzigen, doorgeven, blokkeren, verwijderen en op andere wijze gebruiken. Dit zijn met name:
  

1. Uitvoeren van vervoersdiensten en andere boekbare diensten

airberlin verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens, voor zover deze vereist zijn, om uw vluchtboeking te verwerken en uit te voeren, met inbegrip van daarmee gepaard gaande diensten (zoals de registratie op airberlin.com, boeken van extra diensten, enz.) of om u te helpen bij vragen met betrekking tot een onlineboeking op onze website.

De gegevens die u verplicht moet opgeven, zijn aangeduid met een *. Het gaat hierbij met name om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens als kredietkaartgegevens of bankrelatie. Voor zover u in verband met uw boeking vrijwillig meer gegevens opgeeft, staat dit in het teken van een betere servicekwaliteit.
  

2. Service

Daarnaast verzamelt en gebruikt airberlin uw gegevens voor zover u ons deze voor de volgende doeleinden meedeelt:

 • vragen om aanbiedingen voor producten en/of serviceverlening,
 • bewerken van algemene opmerkingen en aanvragen bij servicemedewerkers of via onze website,
 • bewerken van uw feedback in een online-enquête,
 • gebruikmaken van actie-aanbiedingen.
   

3. Toezenden van informatie & airberlin Newsletter
 

In het kader van onze klantenrelaties kunnen wij u algemene informatie via de post of informatie over gelijkaardige diensten die u bij ons geboekt hebt, per e-mail toezenden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van e-mail en/of postadres voor zulke reclamedoeleinden.

U kunt zich daarnaast altijd abonneren op onze airberlin Newsletter om algemene en op uw interesses afgestemde informatie en actuele aanbiedingen van airberlin en partnerbedrijven per e-mail te ontvangen. De thans actuele partnerbedrijven vindt u hier ». De verzending vindt plaats via de e-mailmarketing- en newslettersoftware BACKCLICK. Meer informatie vindt u hier ». U kunt uw toestemming(en) te allen tijde intrekken.

U kunt verzet aantekenen of een herroeping indienen op de website airberlin.com of, indien van toepassing, in de Newsletter zonder dat bij de verklaring per e-mail of via de website airberlin.com extra kosten bovenop de normale verzendingskosten ontstaan. Om uw abonnement op een Newsletter op te zeggen, kunt u op de website airberlin.com uw e-mailadres invoeren bij 'Newsletter-afmelding'.
  

4. topbonus

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van ons klantenbindingsprogramma topbonus vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring topbonus ».
  

III.    Wanneer geeft airberlin uw persoonsgegevens door?
  

airberlin geeft uw persoonsgegevens uitsluitend door overeenkomstig de wettelijke toestemmingsvoorschriften of met uw toestemming. Uw gegevens kunnen aan de bevoegde afdelingen van airberlin of contractuele partners van airberlin zoals andere luchtvaartmaatschappijen, marketingpartners, financiële dienstverleners of informatiebureaus doorgegeven worden, die servicediensten voor airberlin uitvoeren. Overige ontvangers kunnen overheidsinstanties zijn, voor zover wettelijke voorschriften airberlin hiertoe verplichten of als er sprake is van een officieel vonnis.

Voor zover u lid bent van een frequent flyer-programma van een partnerluchtvaartmaatschappij en voor de gebruikmaking van een airberlin-vlucht of een Codeshare-vlucht met airberlin-vluchtnummer, dat door de partnerluchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd, een mijlentegoed voor dit frequent flyer-programma wenst, zal airberlin de hiertoe vereiste gegevens naar de exploiterende maatschappij van het geselecteerde programma doorsturen. Voor welke vluchten of programma's een mijlentegoed mogelijk is, vindt u op www.airberlin.com/topbonus. Uitsluitend gegevens die benodigd zijn voor de verwezenlijking van een succesvol mijlentegoed, worden doorgestuurd. Dit zijn in principe: voor-/achternaam, frequent flyer-nummer en boekingsgegevens (vluchtnummer, vluchtdatum, vertrekpunt, bestemming, boekingsklasse).
 

IV.    Doorsturen bij vluchten in landen die niet tot de EU behoren
  

Wanneer u vliegt naar bepaalde landen is airberlin wettelijk verplicht om bepaalde gegevens over de passagiers door te geven aan de veiligheidsinstanties van deze landen. Deze landen eisen van de luchtvaartmaatschappijen dat de volgende gegevens apart of in combinatie worden doorgegeven:
 

 • „Advanced Passenger Information“, zogenoemde API-gegevens
 • „Passenger Name Record“, zogenoemde PNR-gegevens
 • „Secure Flight“.
    

1. Advanced Passenger Information
 

Momenteel eisen de volgende staten waar airberlin heen vliegt de overdracht van Advanced Passenger Information („API-gegevens“): China, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Finland, Jamaica, Canada, Cuba, India, Mexico, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland, Zweden, VS, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Arabische Emiraten.

Bij vluchten die over de Schengen-grenzen heen  de EU betreden, kunnen de EU-lidstaten verlangen, dat de API-gegevens aan hen worden overgedragen. Die Door overdracht aan de desbetreffende instanties, in de Bondsrepubliek Duitsland de Bundespolizei, wordt de legale toegang vereenvoudigd en tegelijkertijd wordt illegale toegang tegengegaan.

airberlin wist de API-gegevens na de overdracht aan de Bundespolizei resp. aan buitenlandse instanties, maximaal na 48 uur

De API-gegevens bevatten gegevens over de identiteit van de passagier en gegevens over de reisdocumenten. De precieze gegevensverzameling varieert tussen de afzonderlijke landen. De wettelijke basis voor de informatieoverdracht wordt gevormd door art. 18 lid 4 PassG in combinatie met artikel 13 van het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Verdrag Chicago).
    

2. Passenger Name Record
 

Bij vluchten tussen de VS en de EU is airberlin verplicht de zogenoemde Passenger Name Record ('PNR') door te geven aan de douanediensten en het US-Department of Homeland Security ('DHS', het Amerikaanse ministerie van staatsveiligheid). De Amerikaanse douane en het DHS gebruiken deze gegevens in de strijd tegen terrorisme en internationale misdaden.

De PNR bevat reis- en boekingsgegevens, evenals informatie over de identiteit van de passagier. Meer bepaald worden daarbij de datum waarop de PNR voor het eerst werd aangelegd en de volgende wijzigingen geregistreerd. De PNR bevat specifieke informatie over de vlucht (o.a. traject, vluchtnummer, vluchttijden, vluchtduur, vliegtuig, boekingsklasse), informatie over de identiteit van de passagier(s) (naam, adres en telefoonnummer van thuis en de bestemming, informatie over bepaalde bijkomende diensten), informatie over de boeking van de vlucht (betalingstype, factuuradres, frequent flyer-record, naam van het boekingsagentschap, naam van de medewerker, Codeshare-gegevens), evenals andere gegevens m.b.t. de vlucht, zoals het bagagenummer.

De EU en de VS hebben een verdrag » afgesloten dat de wettelijke basis vormt voor de uitwisseling van PNR-gegevens. airberlin is bijgevolg verplicht om de gegevens aan de VS door te geven.

Bij vluchten tussen Canada en de EU moet airberlin op basis van een verdrag tussen de EU en Canada de API met bepaalde gegevens van de PNR aanvullen en aan de Canadese veiligheidsinstanties doorgeven.
 

3. "Secure Flight"
 

Bij vluchten via de VS is airberlin verplicht om persoonsgegevens als naam, geslacht en geboortedatum van een passagier door te geven aan de Transportation Security Administration (Amerikaanse transportinstantie). Indien voorhanden wordt eveneens uw zogenoemde 'Redress Number' doorgegeven. De transportinstantie ontvangt deze gegevens om de veiligheid van het luchtverkeer te verhogen. De transportinstantie is bevoegd om deze gegevens aan andere Amerikaanse veiligheidsinstantie door te geven. De wettelijke basis is de 'Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act' (Amerikaanse wet inzake de hervorming van inlichtingendiensten en terrorismepreventie). airberlin moet deze gegevens ook aan de transportinstantie doorgeven als de vlucht niet in de VS landt, maar het Amerikaanse luchtruim doorkruist.
 
Meer informatie vindt u op Doorgeven van passagiersgegevens aan Amerikaanse instanties »
  

V.    Uw rechten
 

Wij informeren u op schriftelijk verzoek en binnen een gepaste termijn over de aard van de over u opgeslagen gegevens, het doel van de opslag evenals mogelijke ontvangers of typen ontvangers. Tegelijkertijd corrigeren, verwijderen en/of blokkeren wij ook persoonlijke gegevens op uw vraag in het kader van wat wettelijk is toegestaan voor de verdere verwerking als deze wezenlijk fout, onvolledig of irrelevant voor de verwerking blijken te zijn.
  

VI.    Internet Commerce
  

Op de website airberlin.com kunt u verschillende opties selecteren om uw kredietkaartgegevens, naam, adres, e-mail en andere door u ter beschikking gestelde informatie te beveiligen. airberlin hecht grote waarde aan de veiligheid van uw gegevens en past via uw browser standaardveiligheidsmaatregelen toe, met name SSL-versleuteling. Indien u bij een vluchtboeking uw kredietkaartgegevens niet online wilt aangeven, dan kunt u de boeking ook telefonisch uitvoeren via ons servicecenter.
  

VII.     Cookies
  

Door het gebruik van de airberlin-website gaat u ermee akkoord dat er, zoals hieronder wordt beschreven, cookies worden toegepast en dat de gepseudonimiseerde gegevens ook na beëindiging van het bezoek aan de website voor de hieronder genoemde doeleinden worden opgeslagen.

Tegen de gegevensverzameling en –opslag door cookies kan op elk moment met werking voor de toekomst door aanpassing van uw browserinstellingen bezwaar worden gemaakt, zodat de acceptatie van cookies door de browser wordt verhinderd.
  

1. Webanalyse, retargeting, third-party-cookies
  

Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. Er bestaan verschillende soorten cookies. Enerzijds zogenaamde session-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit. Anderzijds tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbegrensd op uw gegevensdrager worden opgeslagen.

airberlin gebruikt enerzijds session-cookies, die na beëindiging van de browser-sessie (einde van het bezoek aan de website) automatisch weer van de harde schijf van de bezoeker worden gewist. Session-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om de vluchtboeking over meerdere pagina's mogelijk te maken.

Daarnaast gebruikt airberlin ook cookies die langer op de harde schijf van de bezoeker worden opgeslagen. Bij een nieuwe oproep van de airberlin.com-websites herkennen deze dan automatisch dat er al eerder een bezoek aan de website heeft plaatsgevonden en welke invoer en instellingen hierbij zijn uitgevoerd. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (duur tot een jaar) worden opgeslagen op de harde schijf en worden na de ingestelde tijd vanzelf gewist. Deze cookies zijn bedoeld om de airberlin.com-websites gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de klant. Daarom maken ze het zonder een persoonlijke identificatie van de bezoeker mogelijk om doelgericht die internetbrowsers met advertenties aan te spreken, die al eerder interesse in bepaalde producten hebben getoond. Bij activering van de cookie krijgt deze een „User-ID“ toegewezen. Een toewijzing van de persoonlijke gegevens van de bezoeker, zoals naam, IP-adres of dergelijke gegevens, aan deze „User-ID“ is niet mogelijk en vindt ook niet plaats. Op basis van de cookie-technologie wordt enkel gepseudonimiseerde informatie verzameld en opgeslagen, bijv. welke producten gezocht, bekeken of geselecteerd zijn enz. Op onze pagina's worden bijv. technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com), doubleclick (http://www.google.com/doubleclick), Google Analytics toegepast (http://www.google.com/analytics/) of Maxymiser (www.maxymiser.com). Deze registreren bijv. informatie over de pagina's die u hebt bezocht of de producten waarin u interesse hebt getoond, om zo die advertenties weer te kunnen geven, die zo goed mogelijk overeenstemmen met de interesses van de bezoeker. Natuurlijk zonder dat de gepseudonimiseerde gegevens met persoonlijke gegevens in verbinding worden gebracht.

Behalve de via de standaardimplementatie van Google Analytics verzamelde gegevens zijn de volgende functies ingeschakeld: Google Remarketing, berichten over impressies in het Google Display-netwerk en berichten van Google Analytics over prestaties volgens demografische kenmerken en interesses.

Eventueel worden op basis van de door ons toegepaste aanbiedingen van derden de door u ingevoerde gegevens door deze aanbieder doorgegeven en gebruikt. Dit gebeurt echter eveneens uitsluitend in geanonimiseerde vorm en er kan op geen enkel moment toegang tot uw persoonlijke gegevens worden verkregen. Wij werken met verschillende adverteerders samen op basis van retargeting-technologieën. Deze helpen ons om ons aanbod steeds weer te verbeteren. In het bijzonder maken ze het zonder een persoonlijke identificatie van de bezoeker van de desbetreffende website mogelijk om doelgericht die internetbrowsers met advertenties aan te spreken, die al eerder interesse in onze producten hebben getoond. Uit onderzoek is gebleken dat de weergave van advertenties die gebaseerd zijn op interesses voor de internetgebruiker interessanter is dan weergave van advertenties die geen betrekking tot de gebruiker hebben. De weergave van de advertenties gebeurt bij retargeting op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het laatste bezoekersgedrag, door onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. Op onze pagina's worden technologieën van de volgende adverteerders toegepast: criteo (www.criteo.com), adara media (www.adaramedia.com), nugg.ad (www.nugg.ad), Sojern (www.sojern.com), Sociomantic (www.sociomantic.com).

  

Tegen de gegevensverzameling en –opslag door cookies kan op elk moment met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt door via de volgende links de cookies van de desbetreffende aanbieder te deactiveren:

  

2. Social plugins
  

Bovendien er worden social plugins ("Plugins") gebruikt van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS geëxploiteerd wordt ("Facebook"). De plugins worden met een Facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin" aangeduid. Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook en Facebook geeft de inhoud van de plugin direct aan uw browser door, die de inhoud op zijn beurt direct in de website integreert. Dit leidt ertoe dat Facebook erover wordt geïnformeerd, dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Indien u een van de Facebook plugins gebruikt, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-button te klikken of een reactie te schrijven, wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Zie voor informatie over het doel en de omvang van de gegevens die verzameld worden en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheden ten behoeve van de bescherming van uw privacy het Privacybeleid van Facebook ».
  

VIII.    Vreemde sites
  

Wij willen u erop attenderen dat andere websites, ook die vanaf onze site via bijv. een hyperlink kunnen worden opgeroepen, ook persoonlijke gegevens van u kunnen vastleggen. Ons beleid betreffende de gegevensbeveiliging heeft geen betrekking op de praktijken betreffende de gegevensbeveiliging van deze externe websites die met airberlin.com of andere websites in verbinding staan.
  

IX.     Contact met airberlin
  

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot onze bepalingen betreffende de gegevensbeveiliging, stuur dan gerust een mailtje naar: webmaster@airberlin.com met als onderwerp "Gegevensbeveiliging".