Hinderfritt flygresande

* Anmälan

* Ledsagning på flygplatsen

* Transport av rullstolar

* Anmälan om ett sittskal för funktionshindrade

* Sittplatsreservering

* Resa med ledsagande person

* Transport med ledarhund

* Transport av medicinska hjälpmedel


airberlin erbjuder passagerare med nedsatt rörlighet olika extratjänster för att göra flygresan så angenäm som möjligt. Den viktigaste informationen har vi sammanställt nedan. Vårt servicecenter » står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar.

Vi rekommenderar att du alltid diskuterar den planerade flygresan med din husläkare. Informera dig även om vilka hälsokrav » som måste vara uppfyllda vid resans början.Anmälan

Informera oss redan vid bokningen, men senast 48 timmar före avgång om vilken assistans/hjälp du behöver för att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt. Vi rekommenderar att anmälan görs i god tid, eftersom antalet passagerare med nedsatt rörelseförmåga per flyg kan vara begränsat, särskilt när det gäller  flygplanstyper som sätts in. Vi behöver följande information av dig när du anmäler dig:

  • Passagerarens och den eventuellt ledsagande personens namn
  • (Numret på handikappintyget)
  • Handikappsgrad
  • Typ av handikapp


Kontakta vårt servicecenter » för att anmäla behov av nedanstående tjänster.Ledsagning på avgångs- och destinationsflygplatsen

För hjälpbehövande passagerare erbjuder airberlin gratis assistans både på avgångs- och destinationsflygplatsen. Rörelsehindrade eller gravt handikappade passagerare har kostnadsfri tillgång till rullstolar för transport till och från flygplanet. Ange vid reservering av denna tjänst i vilken omfattning assistans/hjälp behövs.
På många flygplatser kan rullstolsbundna utnyttja möjligheten till prioriterad ombordstigning (så kallad preboarding).


Flygplatsernas egna webbsidor informerar om speciella tjänster för passagerare med nedsatt rörlighet (t ex parkeringsplatser för handikappade).Transport av flygpassagerarnas egna rullstolar

Passagerarens egen rullstol transporteras kostnadsfritt och ändrar inte på den fria bagagekvoten. Vid förfrågningar om transport av rullstol ber vi dig lämna uppgift om rullstolens mått, vikt och typ.

Transporten sker av platsskäl i fraktutrymmet. Lämna därför in rullstolen färdig för transport som specialbagage. På destinationsflygplatsen får du tillbaka din rullstol antingen direkt vid flygplanet eller vid bagagebandet.

Även sport- och tävlingsrullstolar kan checkas in gratis som sportbagage.
 

Batteridrivna rullstolar kan transporteras under följande förutsättningar:

  • Batteripolerna måste säkras mot kortslutning genom isolering
  • Batteriet får inte vara anslutet

Viktig information
Om rullstolen är batteridriven ska följande beaktas beroende på typ av batteri:

Litium-batterier

  • Batteriet får inte överskrida  300 Wh och ett reservbatteri med 300 Wh eller två reservbatterier med max. 160 Wh vardera får bara medföras i handbagaget
  • Vid hopfällbara rullstolar måste batteriet avlägsnas och transporteras i passagerarkabinen.

Gelbatterier

  • Batteriet måste vara säkert fäst vid rullstolen
  • Vid rullstolar byggda för att kunna ta bort batteriet, måste  batteriet avlägsnas och  transporteras i en särskild förpackning i lastrummet.


För rullstolar eller andra batteridrivna mobilitetshjälpmedel med våtbatterier gäller av säkerhetsskäl speciella föreskrifter. Informera dig i god tid hos vårt servicecenter » om gällande bestämmelser.

 
Transport av en ombordrullstol

För att du ska kunna använda särskilda sittstöd för barn som på grund av ett funktionshinder måste använda sådana under flygtiden, måste TÜV Rheinland  pröva detta före flyget och utfärda ett så kallat snabbutlåtande. Utlåtandet betalas av airberlin. Här » kan du redan i god tid ladda ned en ansökan för ett sådant utlåtande och skicka ifyllt till vår e-postadress Blitzgutachten@airberlin.com eller via vanlig post till:

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
IT-Office / Abteilung Blitzgutachten
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlin  

Var vänlig fyll själv i sidorna 2-4. Sidan 5 måste fyllas i av läkaren som behandlar personen. Via den nämnda e-postadressen besvarar vi endast frågor kring  sittstöd för personer med funktionshinder.Anmälan om ett sittskal för funktionshindrade

För användning av ett speciellt sittskal/sittstöd för barn som på grund av en funktionsnedsättning är beroende av ett sådant under flygresan, måste en kontroll göras och en så kallad snabbrapport måste utfärdas före avresa via TÜV Rheinland. Kostnaden för denna rapport ersätts av airberlin. Här » har du möjlighet att redan i förväg ladda ner ansökan om en snabbrapport och skicka den ifylld till vår e-postadress Blitzgutachten@airberlin.com. Fyll i sidorna 2-4, sida 5 måste fyllas i av behandlande läkare. Beräknad handläggningstid är ca 10 dagar. På den angivna e-postadressen kan bara frågor som rör sittskal för funktionshindrade besvaras.Gratis sittplatsreservering

Sittplatsreservering är gratis för passagerare med handikappintyg (eller jämförbar handling) från och med en handikappsgrad på 50 % inklusive en ledsagande person. Reservering av XL-säten är pga säkerhetsbestämmelserna tyvärr inte möjligt.Resa med ledsagande person

Passagerare med utpräglade svårigheter att gå/oförmögna att gå liksom synskadade passagerare rekommenderas att göra flygresan tillsammans med en ledsagande person. Den ledsagande personen ska vara minst 16 år gammal, får själv inte ha nedsatt rörlighet eller ledsaga ytterligare passagerare som behöver assistans.
Medföljande personer till passagerare med identitetshandlingar för handikappade och med markeringen „B“ eller jämförbart betalar bara skatter och avgifter plus Service Charge på airberlins inrikeslinjer i Tyskland.Transport av assistanshund

Flygpassagerare med begränsad rörlighet kan naturligtvis kostnadsfritt ta med assistans- eller terapihundar in i flygplanskabinen. Detsamma gäller för assistanshundar för diabetiker. Hunden behöver inte placeras i en transportbur. Av flygsäkerhetsskäl måste hunden dock stanna vid sittplatsen och bete sig lugnt. Vi påpekar att samtliga inrese- och utresedokument som krävs för hunden (giltigt hundpass, vaccinations- och hälsointyg) ska tas med.Transport av medicinska hjälpmedel

Medicinska hjälpmedel och apparater (t ex syrgasapparater, inhaleringsapparater och gåhjälpmedel) liksom läkemedel transporteras gratis efter uppvisande av en läkarattest.
Vi rekommenderar att packa medicinskt bagage separat. Var god observera
EU-reglerna om handbagage ».Mer information hittar du här: Säkerhetsbestämmelser för transport av passagerare med nedsatt rörlighet »

barrierefrei2.jpg