Dataskydd och skydd av personuppgifter

Inom Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG ("airberlin") lägger vi stor vikt vid dataskydd. Nedan hittar du våra riktlinjer beträffande skydd av personuppgifter.
airberlin, Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin, Tyskland Impressum/ Kontakt » ansvarar för innehållet på webbplatsen airberlin.com och de tjänster som erbjuds i samband med denna.
  

I.    airberlins dataskyddspolicy
 

airberlin respekterar din rätt till integritet. Vårt företag samlar in och använder dina personuppgifter i vår globala organisation i enlighet med gällande regelverk. Du kan alltid vända dig till oss med hjälp av airberlins kontaktformulär » eller på adressen Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin, Tyskland om du har frågor eller klagomål som rör vår dataskyddspolicy. Vi har som målsättning att erbjuda maximal säkerhet och tillförlitlighet till våra kunder.
 

II.    Vilken typ av uppgifter samlar airberlin in och använder och i vilka syften?
 

airberlin samlar in och använder dina personuppgifter i vissa, av airberlin fastställda, syften. Användningen följer gällande regelverk för behandling av personuppgifter, som reglerar bland annat lagring, ändring, överföring, spärrning, radering och övrig användning av sådana uppgifter. Det gäller framför allt följande:
      

1. För att leverera transporttjänster och andra bokningsbara tjänster
 

airberlin samlar in och använder dina personuppgifter i den mån detta krävs för att behandla och genomföra din flygbokning och tillhörande tjänster (som registrering på airberlin.com, bokning av tilläggstjänster osv.) eller för att hjälpa dig med frågor som rör Internetbokning via vår hemsida.

De uppgifter som krävs för att genomföra detta uppdrag (och som alltså är obligatoriska) är markerade med asterisk (*). Det gäller framför allt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation som kreditkortsuppgifter eller bankkonto. Om du frivilligt väljer att uppge fler uppgifter i samband med bokning använder vi dessa för att förbättra kvaliteten på vår service.
 

2. Service
 

Dessutom samlar airberlin in och använder dina personuppgifter i fall då du uppger dem i följande syften:
 

 • För att begära information om erbjudanden på produkter och/eller tjänster
 • För att be om allmänna upplysningar eller göra förfrågningar till vår kundtjänst eller via vår hemsida
 • För att behandla dina synpunkter i ett ärende på webben
 • För att ta del av kampanjerbjudanden.
   

3. Utskick av information och airberlins nyhetsbrev
 

Inom ramen för våra kundkontakter kan vi välja att skicka allmän information till dig per post – eller information om tjänster som påminner om den du redan har bokat per e-post.

Du kan när som helst meddela oss att du inte vill att vi använder din e-postadress eller adress i sådana reklamsyften.


Du kan dessutom när som helst anmäla att du vill prenumerera på airberlins e-nyhetsbrev per e-post. Det innehåller både allmän och kundanpassad information samt aktuella erbjudanden från airberlin och våra samarbetsparter. Här hittar du en lista över våra nuvarande samarbetsparter ». Utskicket görs via e-postmarknadsförings- och nyhetsbrevsprogrammet BACKCLICK. Mer information hittar du här ». Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande att ta emot sådan information.

Du kan antingen ändra dina inställningar på vår webbplats airberlin.com eller direkt i nyhetsbrevet – om du redan har fått ett. Det går också bra att skicka ett e-postmeddelande till oss eller utföra ändringar på webbplatsen airberlin.com. Du betalar bara ordinarie Internetavgifter. När du säger upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev via webbplatsen airberlin.com måste du fylla i din e-postadress under "Uppsägning av nyhetsbrev".
       

4. topbonus
 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vårt kundlojalitetsprogram topbonus hittar du i Dataskyddspolicy för topbonus ».
  

III.    När lämnar airberlin vidare dina personuppgifter?
  

airberlin lämnar vidare dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslag eller efter ditt godkännande. Det kan hända att dina personuppgifter sprids till ansvariga avdelningar inom airberlin eller airberlins samarbetsparter, till exempel andra flygbolag, marknadsföringspartners, finans- och informationsbolag, som levererar tjänster till airberlin. Mottagaren kan även vara en statlig myndighet, som kräver in sådana uppgifter från airberlin i enlighet med gällande föreskrifter eller motsvarande regelverk.
   

Om du är medlem i ett storflygarprogram hos något av våra partnerflygbolag och vill överföra poängen för en airberlin-flygning eller en flygning under gemensamt flygnummer med airberlin till detta medlemskap, lämnar airberlin ut nödvändiga uppgifter till det företag som har det aktuella programmet. På www.airberlin.com/topbonus kan du se vilka flygsträckor och program som är aktuella för överföring av poäng. Vi lämnar endast ut uppgifter som krävs för att föra över de aktuella poängen. Det gäller framför allt följande: För-/efternamn, storflygarnummer och bokningsdatum (flygnummer, flygdatum, avgångsort, ankomstort och bokningsklass).
     

IV.    Spridning av uppgifter vid flygningar till länder utanför EU
  

Vid flygresor till vissa destinationsländer är airberlin av lagen förpliktigat att lämna ut vissa uppgifter om passagerarna till landets polismyndighet. Destinationsländerna kräver att flygbolagen lämnar ut följande uppgifter, separat eller i kombination:
       

 • "Advanced Passenger Information", s.k. API-uppgifter
 • "Passenger Name Record", s.k. PNR-uppgifter
 • "Secure Flight".
     

1. Advanced Passenger Information
 

För närvarande kräver följande länder som airberlin flyger till att Advanced Passenger Information ("API-uppgifter") vidarebefordras: Kina, Danmark, Dominikanska Republiken, Finland, Jamaica, Kanada, Kuba, Indien, Mexiko, Norge, Österrike, Ryssland, Sverige, USA, Storbritannien och Förenade Arabemiraten.

Vid resor till EU där gränsen till Schengenområdet passeras kan EU:s medlemsstater kräva att API-uppgifter skickas till dem. Vidarebefordran till myndigheterna, i Tysklands fall till tyska polisen, används för att underlätta lagliga inresor och samtidigt för att hejda olagliga inresor.

airberlin raderar API-uppgifterna efter att de har skickats till polisen i Tyskland eller utländska myndigheter senast efter 48 timmar.

API-uppgifter innehåller uppgifter om passagerarens identitet och uppgifter om resedokumenten. Den exakta datasatsen varierar mellan de enskilda länderna. Rättslig grund för överföring av information är § 18 st. 4 i tyska passlagen tillsammans med artikel 13 i konventionen angående civil luftfart (Chicago-konventionen).      

2. Passenger Name Record
 

Vid flygningar mellan USA och EU är airberlin förpliktigat att skicka s.k. Passenger Name Record ("PNR") till tullmyndigheterna och US Department of Homeland Security ("DHS" eller departementet för inrikes säkerhet). De amerikanska tullmyndigheterna och DHS använder uppgifterna för att förhindra terrorangrepp och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

PNR innehåller rese- och bokningsinformation samt uppgifter om passagerarens identitet. Det innebär närmare bestämt det datum då PNR-uppgifterna först skapas och datum för eventuella ändringar. PNR innehåller detaljerade uppgifter om flygningen (bl.a. sträcka, flygnummer, avgångs- och ankomsttid, flygtid, flygplanstyp och bokningsklass), uppgifter om passagerarens identitet (namn, adress och telefonnummer till hembostad och bostad i destinationslandet, uppgifter om vissa tilläggstjänster), uppgifter om flygbokning (betalningssätt, faktureringsadress, storflygarinformation, namn på resebyrå, namn på bokningsansvarig samt codeshareinformation), men också andra uppgifter som rör flygningen, exempelvis bagagenummer.

EU och USA har slutit ett avtal » som juridiskt reglerar utbytet av PNR-uppgifter. Bestämmelserna i detta avtal har omsatts i tysk lagstiftning. Det innebär att airberlin är förpliktigat att lämna ut uppgifterna till USA.

Vid flygningar mellan Kanada och EU är airberlin ålagt att komplettera API-uppgifterna med vissa PNR-uppgifter i enlighet med ett avtal mellan EU och Kanada och lämna ut dem till den kanadensiska polismyndigheten.
       

3. "Secure Flight"

Vid flygningar till, i och via USA är airberlin förpliktigat att lämna ut personuppgifter som namn, kön och födelsedatum på alla passagerare till Transportation Security Administration (USA:s transportmyndighet). I tillgängliga fall lämnas även det s.k. "Redress Number" ut. Transportmyndigheten samlar in dessa uppgifter för att höja säkerheten i lufttrafiken. Transportmyndigheten har rätt att sprida uppgifterna till andra säkerhetsenheter i USA. Gällande förfarande regleras i Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (lagen om reform av underrättelsetjänsten och terrorbekämpning). airberlin är ålagt att överlämna dessa uppgifter till transportmyndigheten även i fall då flygplanet inte landar i USA, utan endast rör sig över amerikanskt luftrum.
Ytterligare information om överföring av flygpassagerarinformation till amerikanska myndigheter hittar du här »
  

V.    Dina rättigheter
 

Du har rätt att skriftligen begära och inom fastställda tidsramar få information om vilken typ av uppgifter vi har lagrat om dig, syftet med lagringen samt möjliga mottagare eller mottagartyper. I den utsträckning lager tillåter detta förbinder vi oss även att göra ändringar i, radera och/eller spärra personuppgifter från ytterligare behandling på begäran från dig, förutsatt att uppgifterna innehåller sakfel, är ofullständiga eller irrelevanta för behandlingen.
      

VI.    E-handel
  

På webbplatsen airberlin.com kan du välja olika inställningar för skydd av kreditkortsuppgifter, namn, adress, e-postadress och andra uppgifter som du lämnar ut. airberlin är mycket noga med att alla personuppgifter ska förvaras säkert. airberlin använder standardmässiga säkerhetsåtgärder till webbläsare – så kallad SSL-kryptering. Om du tvekar inför att lämna ut dina kreditkortsuppgifter via nätet vid en flygbokning, kan du alltid kontakta vårt servicecenter och boka per telefon i stället.
 

VII.    Cookies
  

Genom att använda airberlins webbplats godkänner du att nedan beskrivna cookies används och att pseudonymiserade uppgifter sparas av nedanstående skäl även efter att du avslutat besöket på webbplatsen.

Du kan när som helst blockera att cookies samlar in och sparar data genom att anpassa dina webbläsarinställningar, så att användandet av cookies förhindras.
  

1. Webbanalys, retargeting, tredjepartscookies
 

Cookies är små textfiler som sparas lokalt i webbläsarens cacheminne hos dem som besöker sidan. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren. Det finns olika sorters cookies, från så kallade session-cookies, som raderas så snart du stänger webbläsaren; till andra temporära/permanenta cookies, som sparas för lång eller obegränsad tid på din dator.

airberlin använder session-cookies, som automatiskt raderas från besökarens hårddisk efter det att webbläsaren stängs ner (besöket på webbplatsen avslutas). Session-cookies behövs till exempel för att möjliggöra en flygbokning via flera sidor.

Dessutom använder airberlin cookies som sparas för en längre tid på besökarens hårddisk. Vid nästa besök på airberlin.com-webbplatsen känner dessa automatiskt igen att det redan tidigare har gjorts ett besök på webbplatsen och vilken information som då angavs och vilka inställningar som då gjordes. Dessa temporära eller även permanenta cookies (som kan finnas kvar i upp till ett år) sparas på hårddisken och raderar sig själva när slutdatumet passerats. Dessa cookies bidrar till att göra airberlin.com-webbplatsen mer användarvänlig, effektivare och säkrare och på bästa sätt leva upp till kundernas önskemål. För dessa ändamål gör cookies det möjligt att, utan en personlig identifiering av besökaren, ge riktad reklam via webbläsaren för särskilda produkter som användaren redan visat intresse för. Vid aktivering av cookies ges dessa ett användar-id. Att tillfoga besökarens personliga uppgifter till detta användar-id, som t ex namn, IP-adress eller liknande uppgifter, är aldrig möjligt och görs heller aldrig. På basis av cookie-tekniken insamlas och sparas endast pseudonymiserad information, exempelvis vilka produkter som söks, tittas på eller väljs ut etc. På våra sidor används t ex tekniken från etracker CmbH (www.etracker.com), doubleclick (http://www.google.com/doubleclick), Google Analytics (http://www.google.com/analytics/) eller Maxymiser (www.maxymiser.com). Dessa registrerar t ex information om vilka sidor du har besökt tidigare eller vilka sidor du har visat intresse för, för att kunna ge reklam som på bästa sätt motsvarar besökarens intressen - naturligtvis utan att pseudonymiserade data sammanförs med personliga data.

Förutom de insamlade uppgifterna via Google Analytics standardimplementering aktiverades följande funktioner: Google Remarketing, rapporter om visningar i Google Display-nätverket och Google Analytics-rapporter om prestanda enligt demografiska egenskaper och intressen.

Eventuellt kan den information du har angett genom de erbjudanden från tredje part som lagt in, ges vidare till och användas av den tredje parten. Detta sker dock uteslutande i anonymiserad form och det finns inte vid någon tidpunkt möjlighet att härleda detta till dina personliga uppgifter. Vi samarbetar med olika reklampartner på basis av retargeting-tekniken. Dessa hjälper oss att ständigt förbättra våra erbjudanden. Särskilt möjliggör de, utan en personlig identifiering av besökaren på den aktuella webbplatsen, att ge riktad reklam via webbläsaren för våra produkter som användaren redan visat intresse för. Genom studier har det blivit känt att internetanvändare tycker att det är intressantare med intresseinriktad reklam än med reklam som inte har den inriktningen. Visningen av reklam sker vid retargeting på basis av en cookie-baserad analys av tidigare besöksbeteende i vilken en pseudonym användarprofil skapas. På våra sidor används teknik från följande reklampartner: criteo (www.criteo.com), adara media (www.adaramedia.com), nugg.ad (www.nugg.ad), Sojern (www.sojern.com), Sociomantic (www.sociomantic.com).

Du kan när som helst blockera att cookies samlar in och sparar data genom att du avaktiverar cookies från respektive partner på följande länkar:

2. Sociala insticksprogram 
  

Dessutom används så kallade sociala insticksprogram ("plug-ins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Insticksprogrammen kännetecknas av en facebook-logotyp eller tillägget "Facebook Social Plugin". När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram skapas en direkt förbindelse mellan webbläsaren och Facebook-servern och Facebook överför innehållet i insticksprogrammet direkt till webbläsaren – där det sedan integreras direkt med webbsidan. Det leder till att Facebook får information om att du har öppnat den aktuella sidan på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook lägga till besöket på ditt Facebook-konto. När du använder något av Facebooks insticksprogram, till exempel klickar på "Gillar"-knappen eller kommenterar något, skickas informationen från webbläsaren direkt till Facebook och lagras där. Facebooks dataskyddspolicy » innehåller mer information om datainsamlingens syfte och omfattning och om hur dessa uppgifter används och behandlas i övrigt. Här kan du även läsa mer om dina rättigheter och inställningsmöjligheter i samband med detta samt skydd av dina personuppgifter.
  

VIII.  Länkade sidor
 

Du bör vara medveten om att andra webbplatser – inkluderande sådana som kan nås via vår webbplats genom t ex hyperlänkar - även kan registrera personrelaterade uppgifter om dig. Vår dataskyddspolicy täcker inte den dataskyddspolicy som gäller för de externa webbplatser som länkas till från www.airberlin.com eller andra webbplatser.
  

IX.    Kontakta airberlin
 

Har du frågor eller synpunkter på våra dataskyddsbestämmelser ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till följande adress webmaster@airberlin.com. Skriv "Dataskydd" i ämnesraden.