Bagage

* Fria bagagekvoter

* Handbagage

* Förbjudna föremål

* Extra bagage och övervikt

* Sport- och specialbagage

* Transport av djur

* Skadat bagage och förlust av bagage

* Fraktservice


Fria bagagekvoter

Den fria bagagekvoten för incheckat bagage beräknas enligt kolliprincipen (Piece Concept).  Beroende på bokad tariff, bokad serviceklass och resemål varierar den fria bagagekvoten som ingår i biljettpriset. Översikt över tariffvillkoren »


Den tillåtna bagagekvoten för spädbarn under 2 år omfattar oberoende på tjänsteklass ett kolli på 23 kg. För barn mellan 2 och 11 år gäller samma tillåtna bagagekvoter som för vuxna.
Undantag JustFly-tariffen: I den här tariffen ingår inget incheckat bagage, men det går att boka till bagage. Självklart kan du utan pristillägg ta med paraplyvagnar/barnvagnar, bilbarnstolar och barnresesängar för barn under 12 år.

Information om tillåten bagagekvot för innehavare av topbonus Service/Silver/Gold Card/Platinum »

  Handbagage

Håndbagasje har en tillatt maksimalvekt på 8 kg (med laptop 10 kg) må ikke overskride målene 55 cm x 40 cm x 23 cm.

 
baggage_teaser1.jpgPassagerare som har valt JustFly-, FlyDeal- eller FlyClassic-tariffen kan ha med ett handbagage ombord: Översikt över alla tariffvillkor »

 
baggage_teaser2.jpgKunder med FlyFlex/FlyFlex, resande i Business Class samt innehavare av topbonus Gold eller Platinum Card1 får ha med två handbagage.

 
Dessutom kan ett av följande föremål (max. 40 cm x 30 cm x 10 cm) utan extra kostnad tas med i kabinen:

 • en laptopväska
 • en damhandväska, en damportmonnä eller en liten herrhandväska

 
Vidare kan följande föremål medföras under förutsättning att passageraren är beroende av dem: en rullstol (lämnas vid gaten), gånghjälpmedel och/eller skenor, andra proteser, en läkarväska.


Det rekommenderas att ta med sig värdeföremål, läkemedel, bräckliga föremål eller lättfördärvliga produkter i handbagaget. I övrigt gäller den upplysning om ansvarsbegränsning som återfinns på bokningsbekräftelsen. Beakta i detta sammanhang även våra Allmänna affärsvillkor »

Vänligen uppmärksamma de förstärkta säkerhetskontrollerna vid flyg till USA. Här kontrolleras i synnerhet funktionen på elektronisk utrustning som t.ex. mobiltelefoner eller laptops. Utrustning som inte fungerar får inte föras in i USA av flygresenären.

För passagerarna finns punkter på flygplatsen där man kan kontrollera sitt bagage. Att handbagagebestämmelserna följs kontrolleras strängt. Eftersom förvaringsutrymmet för handbagage ombord är begränsat kan det hända att vi, om det är för mycket last, för din säkerhet ber dig checka in ditt handbagage.

När ditt flyg genomförs av en airberlin-partner bestämmer det flygbolag som flyger sträckan vilken mängd handbagage som tillåts.

Var god observera EU-reglerna om handbagage » Dessa innehåller även regler för inköp i Duty Free shops och ombord på flygplanet.

1likvärdigt: Etihad Gold och Gold Elite samt oneworld Sapphire och Emerald StatusFörbjudna föremål

Följande föremål får av princip inte tas med i flygplanet:

1. Föremål som kan utgöra en fara för flygplanet, utrustning ombord eller personer, i synnerhet

 • explosiva ämnen
 • komprimerad gas
 • oxiderande, radioaktiva, frätande eller magnetiserande ämnen
 • lättantändliga ämnen
 • giftiga eller aggressiva ämnen
 • flytande ämnen av alla slag, dvs samtliga föremål eller substanser som klassificeras som farligt gods enligt bestämmelserna i föreskrifterna om farligt gods.

2. Föremål som pga sin vikt, storlek eller typ är olämpliga för transporten.

Föremål som flygpassagerare varken får ha i handbagaget eller föra med sig:

 • vapen av alla slag, i synnerhet skjut-, hugg- eller stötvapen
 • ammunition och explosionsfarliga ämnen av alla slag
 • vassa föremål som t ex knivar, saxar, skid- och vandringsstavar
 • trubbiga föremål som kan orsaka skador som t ex golfklubbor och biljardköer
 • bensintändare

Följande föremål får endast medföras i det incheckade bagaget:

 • bestick
 • rakblad
 • leksaksgevär och i handeln förekommande leksaker som eventuellt kan användas som vapen
 • katapulter
 • sportracketar och annan sport- och fritidsutrustning som kan användas som vapen
 • stickor (för handarbete)
 • alla slags andra vassa föremål som knivar, nagelsaxar, kammar med skaft och sprutor (utom för dokumenterade medicinska ändamål).

Följande föremål får endast transporteras i handbagaget:

 • separata litiumbatterier eller –ackumulatorer med en effekt på över 100 Wh till 160 Wh som reservbatterier för elektroniska bruksföremål som t ex bärbara datorer, mobiltelefoner, klockor och kameror, maximalt antal: 2


Uppräkningen av förbjudna föremål är inte slutgiltig och kan när som helst kompletteras. Vidaregående bestämmelser kan införas för vissa flyningar. Därutöver ska de olika ländernas specifika bestämmelser beaktas liksom IATA:s föreskrifter om farligt gods. Dessa föreskrifter kan på förfrågan ställas till förfogande av flygbolaget.service_gepaeck_3.jpgExtra bagage och övervikt

Du hittar de gällande bagagebestämmelserna i vår tarifföversikt ».
 
Du hittar information om de nuvarande avgifter här »
   
För spädbarn under 2 år går det inte att boka till extra kollin.


Observera att ett enskilt incheckat bagagekolli av säkerhets- och arbetsmiljöskäl inte får väga mer än 32 kilo. På avgångar till och från Bangkok får incheckade bagagekollin inte överskrida måtten 1 m x 4 m x 1 m.

Om du vill ta med dig ett bagagestycke som väger mer än 32 kg vänligen kontakta vårt Service-Center.

Betalningen av överviktsavgifterna i USD är endast möjligt i USA/Kanada.Sport- och specialbagage

Hos airberlin kan du checka in sportbagage som fritt bagage i stället för din resväska. Om ditt incheckade sportbagage överstiger gränserna för fritt bagage i respektive tariff kan du checka in sportbagaget som separat bagage enligt gällande villkor för övervikt ». Sport- och specialbagage ska alltid anmälas.

Eftersom lastutrymmet är begränsat så rekommenderar vi tidig anmälan.


Anmälan av sport- eller specialbagage kan göras vid internetbokning eller i efterhand fram till 24 timmar före avresa på vår webbplats under extras till flygresan » (förutsatt att bokning har skett via airberlin.com) och hos vårt  servicecenter ». Här får du även information om transport av musikinstrument, skrymmande och  bräckligt bagage osv.


Avgifter för sport- och specialbagage

Sportbagage upp till 32 kg
(separat kolli)
AnmärkningAnmälan
HandikappsportSport- och tävlingsrullstolja
SURF/KITE surfbräda(med segel och mast)/bodyboard/kiteboard/wakeboard
Kanot1)/kajak1)
in Hülle o. ä. verpacktja
BIKE
Cykel
 
E-BIKE
Styre parallellt till ramen, pedaler vridna inåt.
förpackat i skyddshölje e dyl
 
Cyklar med elektronisk utrustning (litiumbatterier/batterier) får inte transporteras som sport- eller specialbagage.
ja


inte möjlig
GOLF
Golfbagage

Elektriska golfvagnar
Golfbag, klubbor och golfbollar


Eldrivna golfvagnar (med Li-batterier/laddning) får ej medföras som sport- eller specialbagage
ja


ej möjligt
SKI
Skisport
Skidor eller snowboard,
skidstavar och pjäxor
ja
DIVE
Dykbagage
Dykarbälte, tomma tryckluftsflaskor,dyklampor (urtagen lampa eller batteri)ja
Musikinstrument (gitarrer etc.) större än 55 cm x 40 cm x 23 cmAlla musikinstrument som är större än det maximala måttet för handbagage på 55 cm x 40 cm x 23 cm kan  inte tas med ombord som handbagage. Om du vill ta det med dig ombord måste du boka en Extra Seat via vårt  Service Center!Ja, om större än 55 cm x 40 cm x 23 cm

 
Avgifterna för anmälningspliktigt specialbagage hittar du här »          
 

1) endast på kort- och medellinjer


Transport av djur

Vi transporterar djur i kabinen eller i flygplanets lastutrymme beroende på deras vikt och storlek. Djur måste medföras i en sluten, rymningssäker bur (även softbox med rymningssäker botten är möjlig). Djuren måste ha tillräckligt med plats för att kunna stå upprätta i normal ställning. Utrymmet måste dessutom räcka till för att djuren ska kunna ligga. Transportbox ombesörjs av passageraren. Avgifterna för transport av djur framgår av nedanstående översikt.


Observera att transporten måste anmälas i god tid. Om du vill ta med dig ditt husdjur kan du anmäla det vid internetbokning eller i efterhand fram till 24 timmar före avresapå vår webbplats under extras till flygresan » förutsatt att bokning har skett via airberlin.com) och hos vårt servicecenter » Eftersom utrymmet är begränsat, fråga innan du bokar flyget i vårt Service Center om det finns plats i lastrummet för djur på den önskade flygningen.

Blinda resenärer kan naturligtvis utan kostnad ta med sig sin ledarhund i passagerarutrymmet.

För gnagare gäller särskilda föreskrifter. Reptiler av alla slag transporteras inte. Var god kontakta vårt servicecenter » om du har fler frågor.


Sällskapsdjur upp till 8 kg

Hundar och katter kan transporteras tillsammans med dig i flygplanets kabin om de är placerade i en lämplig behållare (max mått 55 x 40 x 20 cm, med tillräcklig lufttillförsel) som väger max 8 kg med innehåll. Djurets huvud får inte sticka ut ur transportbehållaren och djuret får inte lämna behållaren under någon fas av flygningen. Behållaren får inte vid något tillfälle ställas på sätet, inte heller när en extraplats har betalats. I Business Class är det inte möjligt att ta med husdjur i kabinen på grund av sittplatsernas utformning.

Om du reser med ett djur i kabinen går det av säkerhetsskäl endast att göra en avgiftsbelagd sittplatsreservation för en fönsterplats!


Husdjur över 8 kg

Sällskapsdjur som inklusive behållare väger över 8 kg transporteras i lastutrymmet. Även dessa djur måste vare placerade i en lämplig behållare. Observera att alla boxar för djur som transporteras i lastutrymmet ska ha en vatten-/foderskål som kan fyllas på från utsidan. Behållaren får inte vara fylld under flygningen.

Dessutom vill vi göra dig uppmärksam på att stängningstiderna för incheckning för medhavda husdjur i lastutrymmet ändrats. Observera att incheckningen för medhavda djur i lastutrymmet stängs 60 minuter innan avresa (vid kort- och medellinjesträckor) respektive 90 minuter innan avresa (vid långlinjesträckor).

Avgifterna för att transportera husdjur hittar du här »


Lagliga bestämmelser

FPassageraren ansvarar själv för att alla bestämmelser och restriktioner som är förknippade med in- och utförsel av djur följs. Passageraren ansvarar generellt för alla skador och följdskador som orsakas av djuret respektive dess transport.

Djurtransporter är underkastade bestämmelserna i IATA Live Animals Regulations. Dessa kan på begäran tillhandahållas av flygbolaget.

Den 1 oktober 2004 trädde en EU-förordning om veterinärvillkor för resa/medförsel av
sällskapsdjur »
i kraft. Denna förordning syftar till att förhindra spridning av rabies. Om du vill ta med dig ditt sällskapsdjur på en resa måste du informera dig om införselbestämmelserna. Läs igenom förordningen innan du bokar eller informera dig om gällande bestämmelser hos din veterinär, veterinärmyndighet eller ett gränskontrollställe.

Observera att det inte är tillåtet att ta med sig djur till/från vissa länder. En översikt över dessa länder hittar du här »Skador på bagage

 
airberlin samarbetar med företaget Dolfi1920 när det gäller regleringen av skador på bagage.  Företaget är ledande i Europa inom detta område och arbetar på uppdrag av en rad andra internationella flygbolag. I servicen för airberlins passagerare ingår att det görs en bedömning av det skadade bagaget, och passageraren erbjuds en reparation eller en okomplicerad ersättning av bagaget. På så sätt kan skadorna snabbt regleras och du som kund sparar mycket tid.

Hur anmäler jag skadorna?

Om du har råkat ut för skador på bagaget, vänd dig direkt vid ankomsten till den lokala disken för  bagageutlämning (Lost & Found) för att lämna in en skadeanmälan.

Om det inte är möjligt, lämna in en skriftlig reklamation till vår partner inom 7 dagar, och om det gäller försenat bagage  inom 21 dagar efter det att du mottagit bagaget:

Dolfi 1920 GmbH
Gutleutstr. 298 a

60327 Frankfurt a.M.

airberlin@dolfi1920.de

Eller så kan du snabbt och bekvämt göra en skadeanmälan till vår partner Dolfi 1920 GmbH genom att klicka här »


Förlust av bagage

 
Om ditt bagage har förkommit under resan (bagaget har skickats fel), vänd dig direkt vid ankomsten till disken för  bagageutlämning (Lost & Found) för att lämna in en förlustanmälan.

  
Om du vill söka efter förkommet bagage ska du senast 5 dagar efter flygningen kontakta bagageförmedlingen på den flygplats där du anmälde förlusten. Kontaktuppgifterna hittar du längst upp på förlustanmälan.

Skulle ditt förkomna bagage inte ha kommit till rätta inom 5 dagar, ber vi dig kontakta vår bagageförmedling (Gepäckermittlungszentrale) i Berlin, som ansvarar för den fortsatta och utökade sökningen efter 5 dagar:

Company: Baggage Express GmbH
Address: Gartenstr. 52
12529 Schönefeld
Germany

Phone: 49 30 2404 77 510
Fax: 4930 2016 32 827

Email: service@baggageexpress.de

Här hittar du mer information om ditt sökuppdrag:
Passagerare med AB-flygnummer (airberlin) »


Har du glömt eller tappat något i kabinen?Kontakta i första hand bagageförmedlingen eller Lost & Found-disken på din ankomstflygplats. Om detta inte ger något resultat ber vi dig vända dig till vårt bagageförmedlingskontor (Gepäckermittlungszentrale) i Berlin efter den 20:e efterföljande månad: lost@baggageexpress.de

 
Saknade tillhörigheter ersätts efter kontroll upp till det maximala skadeståndsbeloppet. För värdesaker,  fotoutrustning, elektroniska apparater, dokument, mediciner och smycken tas inget ansvar.Fraktservice

På flyg med airberlin group är transport av t ex bilar och motorcyklar i princip möjlig. Information om tillvägagångssätt och bokning får du hos Leisure Cargo GmbH »