Boeing 737-700

Kort- och medeldistansflygplanet Boeing 737 är den miljövänligaste typen i sin klass när det gäller bränsleförbrukning och bullerskydd. Genom utförandet med winglets spars ytterligare bränsle in. Flygplanstypen kan styras exakt och mycket ekonomiskt tack vare modernaste datorteknik och GPS. Boeing 737-700 (Next-Generation) kommer sedan 2003 till insats hos airberlin.

   

Säten:144
Längd:33,60 m
Höjd:12,58 m
Spännvidd:34,30 m
Max startvikt:68.000 kg
Max landningsvikt:58.000 kg
Tomvikt:38.100 kg
Bränslekapacitet (flygfotogen):21.320 kg
Bränsleförbrukning per flygtimme:  2.420 kg/h
Max räckvidd:6.110 km
Max flyghöjd:41.000 ft
Motorer:CFM56-7B22
Max statisk dragkraft:2 x 22.700 lbs
Stighastighet (full):290 km/h
Landningshastighet:250 km/h
Marschhastighet:850 km/h

   

   

Legende_2.gif

Sittplatsernas placering