Boeing 737-800

Kort- och medeldistansflygplanet Boeing 737 är den miljövänligaste typen i sin klass när det gäller bränsleförbrukning och bullerskydd. Genom utförandet med winglets spars ytterligare bränsle in. Flygplanstypen kan styras exakt och mycket ekonomiskt tack vare modernaste datorteknik och GPS. Sedan 1998 sätter airberlin in Boeing 737-800 (Next-Generation) på sitt linjenät.

   

Säten:186
Längd:39,50 m
Höjd:12,50 m
Spännvidd:34,40 m
Max startvikt:78.240 kg
Max landningsvikt:65.310 kg
Tomvikt:41.410 kg
Bränslekapacitet (flygfotogen):21.320 kg
Bränsleförbrukning per flygtimme:  2.526 kg/h
Max räckvidd:5.420 km
Max flyghöjd:41.000 ft
Motorer:CFM56-7
Max statisk dragkraft:2 x 26.400 lbs
Stighastighet (full):290 km/h
Landningshastighet:260 km/h
Marschhastighet:840 km/h

 

  

Legende_1.gif

Sittplatsernas placering