Q400

Q400 är ett tvåmotorigt turbopropflygplan från den kanadensiska tillverkaren Bombardier. Bokstaven "Q" i namnet står för "quiet" (eng. för "tyst"), Noise-and-Vibration-Suppression (NVS)-systemet neutraliserar nämligen en stor del av ljuden in- och utifrån och gör flygplanet till det tystaste i sin klass. Dessutom är den här flygplanstypen miljövänlig genom den låga bränsleförbrukningen och den betydligt lägre CO2-genereringen i förhållande till jämförbara jetflygplan.

    

Säten:74/76
Längd:32,83 m
Höjd:8,43 m
Spännvidd:28,42 m
Max startvikt:29.257 kg
Max landningsvikt:28.009 kg
Tomvikt:17.100 kg
Bränslekapacitet (flygfotogen):6647,5 l
Bränsleförbrukning per flygtimme:  870 kg/h
Max räckvidd:2.522 km
Max flyghöjd:7.620 m
Motorer:PWC 150 A
Max statisk dragkraft:2 x 5.071 lbs
Stighastighet (full):213 km/h
Landningshastighet:210 km/h
Marschhastighet:666 km/h

   

    

Legende_6.gif

Sittplatsernas placering