Elektronisk utrustning ombord

  

FasBärbar personlig elektronisk utrustning, PED (t.ex. smarttelefoner och datorplattor)Större PED (t.ex. bärbara datorer och netbooks)Wi-fi-, sms- och radioförbindelse
BoardingJaJaJa
Försening på markenJaJaJa
På väg till startbananJaNejNej
StartJaNejNej
Under flygningenJaJaNej
Förberedelse för landning
Ja

Nej

Nej
Under landningenJaNejNej
På väg till parkeringspositionen
Ja

Nej

Nej

 

Lista över godkänd PED:
Mobiltelefoner/smarttelefonerBärbara datorer
DatorplattorLäsplatta
Hörlurar med bullerdämpande effektBärbara dvd-/cd-spelare
Digital audio/mp3-spelareBluetooth-apparater
Bärbar satellitstödd navigationsutrustningPersonliga kameror
Elektroniska spelMedicinsk hjälputrustning

   

Vilka elektroniska apparater kan jag använda ombord?


Bärbara apparater i flygplansläge

Inga elektroniska apparater som t.ex. datorplattor, läsplattor och mobiltelefoner kan användas under alla flygfaser, såvida inte flygplansläget är aktiverat. På rullbanan samt under start och landning måste apparaterna vara säkrade så att all risk för skada hos tredje person är utesluten.


Apparater utan flygplansläge
Alla apparater med sändar- eller mottagarenhet, som inte har möjlighet till flygplansläge, måste vara helt avstängda under hela flygresan.
Bärbara datorer kan användas ombord under flygningen, så länge apparaten är i flygplansläge eller alla sändar- och mottagarenheter är deaktiverade.
Notera att dessa apparater måste vara säkert nedpackade innan start och landning och därför inte kan användas under dessa faser.


Andra apparater utan anslutningsmöjligheter
Andra apparater utan anslutningsmöjligheter, till exempel dvd-spelare, elektroniska spel eller mp3-spelare får, beroende på apparatens storlek, användas ombord hos oss under alla flygfaser. Större apparater måste förvaras säkert nedpackade innan start och landning.


Bluetooth-tillbehör
Bluetooth-tillbehör (t.ex. sladdlöst tangentbord, hörlurar etc.) får endast användas under själva flygningen. På väg till start, under starten och till landningen måste dessa föremål stängas av.
 

Finns det speciella tider, då jag inte kan använda min bärbara utrustning?


Under säkerhetsgenomgången krävs din fulla uppmärksamhet. På grund av det är det inte tillåtet att använda några elektroniska apparater alls under tiden.
Dessutom kan besättningen när som helst av säkerhetsskäl kräva att alla elektroniska apparater ska stängas av. Det gäller bland annat vid speciella inflygningar.
 

Vad gäller för hörlurar?


För att du ska kunna följa med i alla säkerhetsanvisningar på väg till startbanan, under start och landning och på väg till parkeringspositionen, så får egna hörlurar under dessa faser endast användas för vår Inflight-Entertainment. Alla anvisningar avbryter den pågående underhållningen så att du får informationen direkt i dina hörlurar.
Under flygningen får du använda dina personliga hörlurar även till din egen elektroniska utrustning.
 

Behöver du ytterligare information?


För mer information kan du vända dig till vår kabinpersonal, som alltid finns tillhands för att hjälpa till.