Barrièrevrij vliegen

Weiter zur Anmeldung Aanmelding

Weiter zur Begleitung am Flughafen Begeleiding op de luchthaven

Weiter zur Beförderung von Rollstühlen Rolstoelvervoer

Weiter zur Anmeldung einer Behindertensitzschale Aanmelding van een zitkuip voor mindervaliden

Weiter zur Sitzplatzreservierung Zitplaatsreservering

Weiter zu Reisen mit Begleitperson Reizen onder begeleiding

Weiter zur Beförderung mit Begleithund Vervoer met geleidehond

Weiter zu Transport medizinischer Hilfsmittel Vervoer medische hulpmiddelen


Aanmelding

Voor passagiers met beperkte mobiliteit hebben we diverse vormen van gratis serviceverlening voor uw vlucht met airberlin. Daaronder vallen hulp bij het in- en uitstappen, begeleiding op de luchthaven van aankomst en vertrek en gratis vervoer van uw rolstoel.
Mocht u speciale hulpmiddelen voor uw reis nodig hebben, meld dat dan a.u.b. onder vermelding van uw naam en reserveringsnummer tot uiterlijk 48 uur voor vertrek online aan via Mijn reservering » of op het volgende gratis servicenummer voor dienstverlening aan passagiers met beperkte mobiliteit:

  • 00800 5737 7000 voor bellen vanuit de EU (voor Finland: 999 voorkiezen)
  • 877 7126468 voor bellen vanuit de VS.

 


Naar keuze is bijboeken in de laatste fase van reservering van uw vlucht eveneens mogelijk.Begeleiding op de luchthaven van vertrek en plaats van bestemming

airberlin biedt hulpbehoevende passagiers gratis begeleiding aan, zowel op de luchthaven van vertrek als op de luchthaven van bestemming. Voor passagiers die slecht ter been zijn en voor zwaar gehandicapte passagiers wordt voor het vervoer naar en van het vliegtuig kosteloos een rolstoel beschikbaar gesteld. Geeft u a.u.b. bij de reservering van deze dienst aan in welke omvang u assistentie nodig heeft.

Op vele luchthavens bestaat voor rolstoelgebruikers de mogelijkheid met voorrang het vliegtuig in te gaan (het zogenoemde preboarding).


Informatie over het speciale aanbod van de luchthavens voor passagiers met beperkte mobiliteit (bijv. invalidenparkeerplaatsen) kunt u in onze Airport Guides » of op de websites van de betreffende luchthavens vinden.Vervoer van eigen rolstoelen van de passagiers

Sportrollstuhl.jpg

Persoonlijke rolstoelen van passagiers maken deel uit van de extra toegelaten bagage, en worden gratis vervoerd. Wilt u een rolstoel mee aan boord nemen? Vermeld bij uw aanvraag dan a.u.b. de afmetingen, het gewicht en het type.

Uit plaatsgebrek worden rolstoelen vervoerd in het bagegeruim. We verzoeken u dan ook uw rolstoel vervoersklaar af te geven als bijzondere bagage. Bij aankomst krijgt u uw rolstoel terug bij de uitgang van het vliegtuig of via de bagageband. 

Opgelet:
Heeft uw rolstoel een hoogte van 86 cm of meer? Dan kan hij alleen in het bagageruim worden vervoerd als de rugleuning kan worden ingeklapt. Bij turboprop DH4-toestellen bedraagt de maximale hoogte 70 cm. Als de rugleuning niet kan worden ingeklapt, of als de hoogte van de rolstoel zelfs met ingeklapte rugleuning de maximaal toegestane hoogte overschrijdt, kan de rolstoel alleen in het bagageruim worden vervoerd als de batterijen uit de stoel kunnen worden genomen. Zo kan de rolstoel op zijn kant worden vervoerd.

Een sportrolstoel of wheeler kan eveneens zonder betaling van een meerprijs worden vervoerd.
 
 

Elektrische rolstoelen kunnen onder volgende voorwaarden meegenomen worden:

  • de accupolen moeten met isolerende tape afgeplakt worden om kortsluiting te vermijden
  • de accu mag niet bedrijfsklaar en aangesloten zijn

Belangrijke opmerking
Als uw rolstoel door een accu wordt aangedreven, let u dan naargelang het type accu a.u.b. op het volgende.  

 
Lithium-accu's:

  • de accu mag niet meer dan 300 W/u bedragen en een vervangaccu van 300W/u of twee vervangaccu's van maximaal 160 W/u mogen alleen in de handbagage meegenomen worden
  • bij inklapbare rolstoelen moet de accu verwijderd worden en als handbagage vervoerd worden

Lekvrije natte accu (gel-accu):

  • de accu moet goed aan de rolstoel bevestigd zijn
  • bij rolstoelen waarbij de accu verwijderd kan worden, moet de accu verwijderd worden en in een stevige verpakking in de laadruimte vervoerd worden


Voor rolstoelen of andere door accu aangedreven mobiliteitshulpmiddelen met natte accu’s gelden uit veiligheidsoverwegingen bijzondere normen. Informeert u zich a.u.b. op tijd bij ons Service-Center » over de geldende voorschriften.

  Aanmelding van een zitje voor een kind met een beperking/boordrolstoel

Gasten kunnen gratis een boordrolstoel bestellen. Deze bestelling moet uiterlijk 48 uur voor vertrektijd bij het Service Center van airberlin zijn binnengekomen, zodat wij de boordrolstoel op tijd ter beschikking kunnen stellen. Houd er echter rekening mee dat de boordrolstoel ook bij een tijdige bestelling niet altijd kan worden bevestigd. Gasten die geheel immobiel zijn, adviseren wij om altijd samen met een begeleider te vliegen.

Het ingevulde formulier kan u vervolgens mailen naar Blitzgutachten@airberlin.com of per post versturen naar:
 

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
IT-Office / Abteilung Blitzgutachten
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlijn
Duitsland


U dient enkel pagina's 2-4 in te vullen. Pagina 5 wordt door de behandelende arts ingevuld. Gelieve enkel vragen met betrekking tot zithulpen voor gehandicapten te versturen naar bovenstaand e-mailadres.Kosteloze zitplaatsreservering

Voor passagiers met beperkte mobiliteit en een begeleider is het mogelijk gratis zitplaatsen te reserveren. Op korte- en middellangeafstandsvluchten » kan dat voor zitplaatsen in de categorie A en B en op langeafstandsvluchten » is dat ook mogelijk voor zitplaatsen in de categorie Preferred Seats.

Om veiligheidsredenen kunnen er voor vliegpassagiers met beperkte mobiliteit geen XL Seats bij de nooduitgangen worden gereserveerd. XL Seats die zich niet bij de nooduitgangen bevinden, kunnen onbeperkt  worden gereserveerd door alle passagiers.Reizen met een begeleiderseat.png

Passagiers die zeer slecht ter been zijn, geheel niet kunnen lopen of visueel gehandicapt zijn, wordt aangeraden de vliegreis samen met een begeleider te maken. Deze dient minstens 16 jaar oud te zijn, mag zelf niet in mobiliteit beperkt zijn en geen andere ondersteuning behoevende passagiers begeleiden.
Begeleiders van passagiers met een legitimatiekaart voor zwaar gehandicapten en geregistreerd merkteken "B" (of vergelijkbaar) betalen bij airberlin op vluchten binnen Duitsland alleen de belastingen en toeslagen alsook de service charge.Vervoer met geleidehond

Passagiers met een beperkte mobiliteit mogen kosteloos een assistentiehond (bv. blindegeleide- of diabeteshond) of therapiehond meenemen in de cabine. Het vervoer van een hulphond moet minstens 24 uur vóór vertrek worden aangevraagd. De passagiers moeten alle vereiste reisdocumenten van de hond (geldig dierenpaspoort, vaccinatiebewijs, gezondheidsverklaring enz.) bij zich hebben. Honden die volgens de 'lijst met gevaarlijke hondenrassen' worden beschouwd als vechthond, worden alleen in een geschikte kennel in het ruim vervoerd. Opgelet: In sommige landen gelden specifieke regels voor het invoeren van dieren. Meer informatie vindt u hier ».Transport van medische hulpmiddelen

tafel.jpgBijzondere, medische bagage (beademingstoestellen, inhalators, loophulpmiddelen enz.) wordt tegen voorlegging van een verklaring (doktersattest) kosteloos getransporteerd.
Tevens kunnen geneesmiddelen met doktersvoorschrift (recept) kosteloos worden meegenomen. Kosteloze medische hulpbagage mag uitsluitend medische hulpmiddelen of geneesmiddelen op doktersvoorschrift bevatten, in andere gevallen geldt de gebruikelijke bagageregeling.

Het meenemen van medische hulpbagage is per passagier beperkt tot  één stuk bagage.
Voor het transport als op te geven bagage is een maximaal gewicht van 23 kg toegestaan.
De medische bagage wordt niet afgetrokken van de vrije bagage.
Alle medische hulpmiddelen moeten om veiligheidstechnische redenen via het Service Center van airberlin worden aangemeld.

De aanmelding van medische hulpbagage moet(absoluut) schriftelijk (per post, fax of e-mail) plaatsvinden. Passagiers die over een desbetreffende invalidenpas beschikken kunnen de aanmelding telefonisch via het Service Center doen.

De volgende soorten medische hulpbagage worden onder de hierboven genoemde voorwaarden kosteloos vervoerd:
•    beademingstoestellen, astma-apparaten, inhalators
•    CPAP-apparatuur
•    katheters
•    verbandmateriaal
•    loophulpmiddelen (krukken, rollator)
•    rolstoelen incl. toebehoren (met de actueel geldige beperkingen)
•    hygiënische artikelen (luiers), stoma
•    douche-/wc-zitting, rijplank voor rolstoelrijders
•    prothesen
•    noodvalkoffer voor artsen
•    dialyseapparaat, defibrillator, lymfedrainageapparaat, stroomprikkelgenerator
•    afzuigapparaten, irrigators
•    geneesmiddelen en injectiespuiten

Medische hulpmiddelen en apparaten (bijv. beademingsapparatuur, inhalatoren en loophulpmiddelen) worden evenals medicamenten op vertoon van een adequate verklaring gratis vervoerd.
Wij adviseren u medische bagage apart in te pakken. Houdt u hierbij rekening met de EU-handbagageregeling »

.Verdere informatie kunt u hier vinden: Veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van passagiers met beperkte mobiliteit »

logo_rollstuhl.jpg