Skip to content

Vliegen zonder barrières

* Aanmelding

* Begeleiding op de luchthaven

* Vervoer van rolstoelen

* Zitplaatsreservering

* Reizen met een begeleider

* Vervoer met een geleidehond

* Transport van medische hulpmiddelen


Om de vlucht zo aangenaam mogelijk te maken, biedt airberlin passagiers met een beperkte mobiliteit diverse diensten aan. De belangrijkste informatie hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Voor verdere inlichtingen is ons Service-Center » u graag van dienst.

Wij adviseren u de geplande vliegreis in ieder geval met uw huisarts te bespreken. Informeert u zich a.u.b. ook over de gezondheidsvoorwaarden » waaraan bij het begin van de reis dient te worden voldaan.Aanmelding

Voor een zo goed mogelijke voorbereiding kunt u ons het beste al bij de boeking en in ieder geval uiterlijk 48 uur voor vertrek van de vlucht op de hoogte stellen van de hulp die noodzakelijk is. Het is belangrijk om u tijdig aan te melden, omdat het aantal passagiers met een beperkte mobiliteit per vlucht beperkt kan zijn, dit hangt voornamelijk af van het ingezeten vliegtuigtype. Bij de aanmelding hebben we van u de volgende gegevens nodig:

  • naam van de passagier en eventueel de begeleider
  • (nummer van de invaliditeitskaart)
  • handicapgraad
  • soort handicap


Wendt u zich a.u.b. voor de vereiste aanmelding voor de hierna vermelde diensten aan ons  Service-Center ».Begeleiding op de luchthaven van vertrek en plaats van bestemming

airberlin biedt hulpbehoevende passagiers gratis begeleiding aan, zowel op de luchthaven van vertrek als op de luchthaven van bestemming. Voor passagiers die slecht ter been zijn en voor zwaar gehandicapte passagiers wordt voor het vervoer naar en van het vliegtuig kosteloos een rolstoel beschikbaar gesteld. Geeft u a.u.b. bij de reservering van deze dienst aan in welke omvang u assistentie nodig heeft.

Op vele luchthavens bestaat voor rolstoelgebruikers de mogelijkheid met voorrang het vliegtuig in te gaan (het zogenoemde preboarding).


Informatie over het speciale aanbod van de luchthavens voor passagiers met beperkte mobiliteit (bijv. invalidenparkeerplaatsen) kunt u in onze Airport Guides » of op de websites van de betreffende luchthavens vinden.Vervoer van eigen rolstoelen van de passagiers

Eigen rolstoelen van passagiers worden kosteloos vervoerd en niet bij de vrije bagage meegerekend. Vermeldt u a.u.b. bij de aanvraag voor het transport van een rolstoel de afmetingen, het gewicht en om wat voor soort rolstoel het gaat.

Met het oog op de beschikbare ruimte wordt de rolstoel in de laadruimte vervoerd. Geeft u daarom a.u.b. uw rolstoel transportklaar als bijzondere bagage op. Op de luchthaven van bestemming krijgt u uw rolstoel of direct bij het vliegtuig dan wel bij de bagageband terug.

Ook uw sport- of racerolstoel kunt u gratis meenemen. Deze dient u als sportbagage op te geven.
 

Elektrische rolstoelen kunnen onder volgende voorwaarden meegenomen worden:

  • de accupolen moeten met isolerende tape afgeplakt worden om kortsluiting te vermijden
  • de accu mag niet bedrijfsklaar en aangesloten zijn

Belangrijke opmerking
Als uw rolstoel door een accu wordt aangedreven, let u dan naargelang het type accu a.u.b. op het volgende.  

 
Lithium-accu's:

  • de accu mag niet meer dan 300 W/u bedragen en een vervangaccu van 300W/u of twee vervangaccu's van maximaal 160 W/u mogen alleen in de handbagage meegenomen worden
  • bij inklapbare rolstoelen moet de accu verwijderd worden en als handbagage vervoerd worden

Lekvrije natte accu (gel-accu):

  • de accu moet goed aan de rolstoel bevestigd zijn
  • bij rolstoelen waarbij de accu verwijderd kan worden, moet de accu verwijderd worden en in een stevige verpakking in de laadruimte vervoerd worden


Voor rolstoelen of andere door accu aangedreven mobiliteitshulpmiddelen met natte accu’s gelden uit veiligheidsoverwegingen bijzondere normen. Informeert u zich a.u.b. op tijd bij ons Service-Center » over de geldende voorschriften.

  Aanmelding van een zitje voor een kind met een beperking/boordrolstoel

Gasten kunnen gratis een boordrolstoel bestellen. Deze bestelling moet uiterlijk 48 uur voor vertrektijd bij het Service Center van airberlin zijn binnengekomen, zodat wij de boordrolstoel op tijd ter beschikking kunnen stellen. Houd er echter rekening mee dat de boordrolstoel ook bij een tijdige bestelling niet altijd kan worden bevestigd. Gasten die geheel immobiel zijn, adviseren wij om altijd samen met een begeleider te vliegen.

Het ingevulde formulier kan u vervolgens mailen naar Blitzgutachten@airberlin.com of per post versturen naar:
 

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
IT-Office / Abteilung Blitzgutachten
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlijn
Duitsland


U dient enkel pagina's 2-4 in te vullen. Pagina 5 wordt door de behandelende arts ingevuld. Gelieve enkel vragen met betrekking tot zithulpen voor gehandicapten te versturen naar bovenstaand e-mailadres.Kosteloze zitplaatsreservering

Voor passagiers met beperkte mobiliteit en een begeleider is het mogelijk gratis zitplaatsen te reserveren. Op korte- en middellangeafstandsvluchten » kan dat voor zitplaatsen in de categorie A en B en op langeafstandsvluchten » is dat ook mogelijk voor zitplaatsen in de categorie Preferred Seats.

Om veiligheidsredenen kunnen er voor vliegpassagiers met beperkte mobiliteit geen XL Seats bij de nooduitgangen worden gereserveerd. XL Seats die zich niet bij de nooduitgangen bevinden, kunnen onbeperkt  worden gereserveerd door alle passagiers.Reizen met een begeleider

Passagiers die zeer slecht ter been zijn, geheel niet kunnen lopen of visueel gehandicapt zijn, wordt aangeraden de vliegreis samen met een begeleider te maken. Deze dient minstens 16 jaar oud te zijn, mag zelf niet in mobiliteit beperkt zijn en geen andere ondersteuning behoevende passagiers begeleiden.
Begeleiders van passagiers met een legitimatiekaart voor zwaar gehandicapten en geregistreerd merkteken "B" (of vergelijkbaar) betalen bij airberlin op vluchten binnen Duitsland alleen de belastingen en toeslagen alsook de service charge.Vervoer met geleidehond

Passagiers met beperkte mobiliteit kunnen assistentie- resp. therapiehonden natuurlijk kosteloos meenemen in de vliegtuigcabine. Dit geldt tevens voor assistentiehonden van diabetici. De hond hoeft niet te worden ondergebracht in een transportcontainer, maar voor de vliegveiligheid moet hij bij de stoel blijven en zich rustig gedragen. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat alle noodzakelijke documenten van de hond (geldig dierenpaspoort, inentings- en gezondheidscertificaten enz.) mee moeten worden gebracht.Transport van medische hulpmiddelen

Bijzondere, medische bagage (beademingstoestellen, inhalators, loophulpmiddelen enz.) wordt tegen voorlegging van een verklaring (doktersattest) kosteloos getransporteerd.
Tevens kunnen geneesmiddelen met doktersvoorschrift (recept) kosteloos worden meegenomen. Kosteloze medische hulpbagage mag uitsluitend medische hulpmiddelen of geneesmiddelen op doktersvoorschrift bevatten, in andere gevallen geldt de gebruikelijke bagageregeling.

Het meenemen van medische hulpbagage is per passagier beperkt tot  één stuk bagage.
Voor het transport als op te geven bagage is een maximaal gewicht van 23 kg toegestaan.
De medische bagage wordt niet afgetrokken van de vrije bagage.
Alle medische hulpmiddelen moeten om veiligheidstechnische redenen via het Service Center van airberlin worden aangemeld.

De aanmelding van medische hulpbagage moet(absoluut) schriftelijk (per post, fax of e-mail) plaatsvinden. Passagiers die over een desbetreffende invalidenpas beschikken kunnen de aanmelding telefonisch via het Service Center doen.

De volgende soorten medische hulpbagage worden onder de hierboven genoemde voorwaarden kosteloos vervoerd:
•    beademingstoestellen, astma-apparaten, inhalators
•    CPAP-apparatuur
•    katheters
•    verbandmateriaal
•    loophulpmiddelen (krukken, rollator)
•    rolstoelen incl. toebehoren (met de actueel geldige beperkingen)
•    hygiënische artikelen (luiers), stoma
•    douche-/wc-zitting, rijplank voor rolstoelrijders
•    prothesen
•    noodvalkoffer voor artsen
•    dialyseapparaat, defibrillator, lymfedrainageapparaat, stroomprikkelgenerator
•    afzuigapparaten, irrigators
•    geneesmiddelen en injectiespuiten

Medische hulpmiddelen en apparaten (bijv. beademingsapparatuur, inhalatoren en loophulpmiddelen) worden evenals medicamenten op vertoon van een adequate verklaring gratis vervoerd.
Wij adviseren u medische bagage apart in te pakken. Houdt u hierbij rekening met de EU-handbagageregeling ».Verdere informatie kunt u hier vinden: Veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van passagiers met beperkte mobiliteit »

barrierefrei2.jpg