Veiligheidsvoorschriften van airberlin voor het vervoer van passagiers met beperkte mobiliteit (PRM) volgens EG-verordening nr.1107/2006


Definitie

Personen wier mobiliteit bij het gebruik van vervoersmiddelen ten gevolge van een lichamelijk (sensorisch of motorisch, blijvend of tijdelijk) handicap, een verstandelijk handicap of vanwege belemmeringen als gevolg van andere handicaps of op grond van de leeftijd beperkt is, krijgen op hun situatie afgestemde bijstand en een aanpassing van de aan alle passagiers beschikbaar gestelde diensten aan hun specifieke behoeften.


Beperking van het aantal PRM dat om veiligheidsredenen mag worden vervoerd

Om de veiligheid van de passagiers met een beperkte mobiliteit alsook van alle andere passagiers te kunnen garanderen, kan airberlin het aantal personen met een beperkte mobiliteit dat per vlucht mag worden vervoerd beperken (Art. 4 Lid 1 VO (EG) Nr. 1107/2006). Doorslaggevend voor de beperking is met name het feit of in het geval van een noodlanding een voldoende snelle evacuatie van alle passagiers kan worden gegarandeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingsgraad, het gebruikte vliegtuig en het feit of er tijdens de vlucht een begeleider zonder beperkte mobiliteit aanwezig is of niet. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het vervoer ligt bij de verantwoordelijke gezagvoerder.


Begeleiders

Een begeleider mag in zijn/haar mobiliteit niet beperkt zijn. De begeleider moet minimaal 16 jaar zijn, mag geen andere passagiers begeleiden die hulp nodig hebben bijv. een peuter en moet een zitplaats naast de passagier met beperkte mobiliteit hebben. Deze zitplaats mag zich niet in de buurt van een uitgang bevinden. Het is raadzaam om voor elke passagier in de categorie WCHS een begeleider mee te laten reizen wiens/wier mobiliteit niet beperkt is. Voor passagiers in de categorieën WCHC/STCR wordt gewoonlijk geadviseerd om twee begeleiders zonder beperkte mobiliteit mee te laten reizen. Bij het vervoer van passagiers in de categorie BLND wordt er geadviseerd om per twee passagiers met beperkte mobiliteit een begeleider zonder beperkte mobiliteit mee te laten reizen.


Plaatstoewijzing bij passagiers met een beperkte mobiliteit

Bij het toewijzen van zitplaatsen aan personen met een beperkte mobiliteit let airberlin erop dat het cabinepersoneel niet wordt beperkt in zijn werkzaamheden, de toegang naar de noodvoorzieningen en de evacuatie van het vliegtuig in noodgevallen niet wordt belemmerd. Vooral mogen passagiers met een beperkte mobiliteit niet in de rij bij een nooduitgang (Regulation (EU) No 965/2012). Dit geldt niet alleen voor passagiers met een beperkte mobiliteit die in gezelschap van een begeleider reizen, maar ook voor dergelijke passagiers die zonder begeleider reizen.


Bijzondere bepalingen voor slechtziende passagiers

Blinde passagiers kunnen samen met een blindengeleidehond worden vervoerd. De blindengeleidehond mag in de cabine worden vervoerd. In een dergelijk geval wordt de passagier met de blindengeleidehond altijd in de eerste rij vervoerd. Er mogen maximaal twee blindengeleidehonden per vlucht meereizen.


Reserveringscodes


Reserveringscodes m.b.t. loopbeperkingen


Assistentie tot aan het vliegtuig:

Assistentie tot aan de deur van het vliegtuig:

Assistentie tot aan de zitplaats:
WCHR (Wheelchair Ramp)WCHS (Wheelchair Steps)WCHC (Wheelchair Carry)
Passagier is slecht ter beenPassagier is zeer slecht ter beenPassagier kan niet lopen
- heeft ondersteuning nodig in het luchthavengebouw naar/vanaf de gate of uitgang- is slechts beperkt in staat om te lopen- maar kan gebruik maken van een passagiersstoel met opstaande rugleuning
- heeft voor het in- en na het uitstappen een rolstoel of vergelijkbare assistentie nodig- kan niet alleen traplopen en geen gebruik maken van een bus op het platform- kan zich niet zonder hulp van anderen bewegen (bijv. a.g.v. een dwarslaesie of van multiple sclerose in een voortgeschreden stadium)
- maar kan zelf traplopen en zonder hulp gebruik maken van een bus op het platform- maar heeft geen hulp van anderen nodig in de vliegtuigcabine
- heeft in de vliegtuigcabine geen hulp van anderen nodig


Andere reserveringscodes

VIMPPassagier is slechtziend.
HIMPPassagier heeft een gehoorletsel.
NSPKPassagier is stom.
NHEA/NSPKPassagier is doofstom.
STCRPassagier die uitsluitend op een draagbaar kan worden vervoerd.
DPNAAlle overige passagiers die speciale hulp nodig hebben, o.a. geestelijk gehandicapten.