Bij airberlin hechten we grote waarde aan gegevensbescherming. Onderstaand vindt u onze richtlijnen voor bescherming van uw persoonsgegevens. airberlin is de instantie, verantwoordelijk voor het internetaanbod op airberlin.com en de daarmee samenhangende dienstverlening.
   

I. Gegevensbeschermingsbeleid van airberlin
  

airberlin verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. U kunt voor vragen of suggesties over gegevensbescherming bij airberlin te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier » van airberlin of op het postadres Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Saatwinkler Damm 42-43, D-13627 Berlijn. Onze doelstelling is u maximale gegevensbescherming en privacy te garanderen.

 
II. Welke gegevens verzamelt en gebruikt airberlin en voor welk doel?

airberlin verzamelt en gebruikt uw gegevens op basis van de wettelijke voorschriften alleen voor bepaalde, door airberlin gespecificeerde doeleinden. Gebruik omvat de telkens toegestane vorm van gegevensverwerking in de zin van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) of de Duitse wet op de telemedia (TMG), zoals opslaan, wijzigen, doorgeven, blokkeren, wissen en verdere vormen van gebruik. Dat zijn met name:
  

1. Dienstverlening op het gebied van transport en overige boekingen
 

airberlin verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor het verwerken en uitvoeren van de reservering van uw vlucht, inclusief de daarmee samenhangende dienstverlening (zoals registratie bij airberlin.com, boeking van aanvullende diensten, enz.), of om u te helpen bij vragen in verband met uw onlineboeking op onze website.
  
De hiervoor verplicht door u in te voeren gegevens zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Dat zijn met name uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsinformatie, zoals creditcard- of bankgegevens. Indien u in verband met uw boeking vrijwillig meer gegevens doorgeeft, kunnen wij de kwaliteit van onze serviceverlening verbeteren.
 

2. Service

Daarnaast verwerkt airberlin uw gegevens, in zoverre u ons die doorgeeft voor de hierna genoemde doeleinden:

 • aanvraag van productaanbiedingen en/of serviceverlening,
 • verwerking van algemene mededelingen en verzoeken aan dienstverlenend personeel of via onze website,
 • verwerking van uw feedback op een online-enquête,
 • ontvangen van voordeelaanbiedingen.
   

3. Toezending van informatie en de nieuwsbrief van airberlin
 

In het kader van onze klantrelaties kunnen we u per post algemene informatie toesturen; via e-mail kunnen we informatie sturen over dienstverlening die vergelijkbaar is met eerder bij ons geboekte diensten.
 
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mail- en/of postadres voor dergelijke reclamedoeleinden, zonder andere kosten dan het basistarief voor het doorgeven daarvan.
 
U kunt u op de nieuwsbrief van airberlin abonneren voor toezending per e-mail van algemene en op uw belangstelling toegespitste informatie en actuele aanbiedingen van airberlin en met airberlin samenwerkende ondernemingen. Versturen gebeurt uitsluitend door airberlin. Er worden geen gegevens doorgegeven aan met airberlin samenwerkende ondernemingen. Voor verzending maakt airberlin gebruik van de software voor e-mailmarketing van optivo GmbH of BACKCLICK GmbH. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde herroepen met één enkele klik in de nieuwsbrief.
 

4. topbonus

Informatie over verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van ons klantenbindingsprogramma topbonus vindt u in onze topbonus gegevensbeschermingsverklaring ».
  

III. Wanneer geeft airberlin uw persoonsgegevens door?
  

airberlin geeft uw persoonsgegevens uitsluitend door overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor toestemming of op basis van uw eigen uitdrukkelijke goedkeuring. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de desbetreffende afdelingen van airberlin of aan contractuele partners, zoals andere luchtvaartmaatschappijen, marketingpartners en instellingen voor financiële dienstverlening of kredietrapportage, die diensten verrichten voor airberlin. Andere ontvangers kunnen overheidsinstellingen zijn, in zoverre wettelijke voorschriften airberlin hiertoe verplichten of er sprake is van een dienovereenkomstige officiële bepaling.
   

Wanneer u lid bent van een veelvliegprogramma van een partnerluchtvaartmaatschappij en voor het gebruik van een vlucht van airberlin of van een door een partnerluchtvaartmaatschappij uitgevoerde codeshare-vlucht met een vluchtnummer van airberlin bonusmijlen voor dit veelvliegprogramma wilt, zal airberlin de daarvoor noodzakelijke gegevens doorgeven aan de maatschappij die het gekozen programma uitvoert. Informatie over de vluchten of programma's waarvoor bonusmijlen mogelijk zijn, vindt u op www.airberlin.com/topbonus. Het doorgeven beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn voor goede verwerking van de bonusmijlen. Dit zijn in principe: voor-/achternaam, veelvliegnummer en boekingsgegevens (vluchtnummer, vluchtdatum, plaats van vertrek, bestemming, boekingsklasse).
 

IV. Doorgeven bij vluchten naar plaatsen in het buitenland
 

Bij vluchten naar bepaalde landen van bestemming is airberlin wettelijk verplicht bepaalde gegevens over de passagiers door te geven aan de veiligheids- en douaneautoriteiten van die landen. Voor deze landen van bestemming worden van de luchtvaartmaatschappijen de volgende afzonderlijke of gecombineerde gegevens gevraagd:
  

 • „Advanced Passenger Information“, zgn. API-gegevens,
 • „Passenger Name Record“, zgn. PNR-gegevens,
 • Passenger Name List, de zgn. PNL,
 • „Secure Flight“-gegevens (VS).
   

1. Advanced Passenger Information
   

Op dit ogenblik vragen de volgende landen waarop airberlin regelmatig vliegt om Advanced Passenger Information (“API-gegevens”) door te geven: Dominicaanse Republiek, Cuba, Mexico, Oostenrijk, VS, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.
 
Bij vluchten over de Schengengrenzen naar de EU kunnen EU-lidstaten, in het geval van de Bondsrepubliek Duitsland de Bondspolitie, verlangen dat hen voor controle op binnenkomende reizigers API-gegevens worden doorgegeven.
 
Na het doorgeven ervan aan de Bondspolitie wist airberlin de API-gegevens na maximaal 48 uur.
 
De API-gegevens bevatten informatie over de identiteit van de passagiers en de reisdocumenten. Het exacte gegevensrecord is verschillend voor de afzonderlijke landen. De wettelijke basis voor het doorgeven wordt gevormd door § 18, al. 4 PassG (Duitse paspoortwet) in combinatie met artikel 13 van het verdrag inzake internationale burgerluchtvaart (Verdrag van Chicago).
   

2. Passenger Name Record
 

Bij vluchten tussen de VS en de EU is airberlin verplicht de zogenaamde Passenger Name Record ("PNR") door te geven aan de douaneautoriteiten en het US-Department of Homeland Security ("DHS", ministerie voor binnenlandse veiligheid). De douaneautoriteiten van de VS en het DHS gebruiken de gegevens voor bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.
 
De PNR bevat de reis- en boekingsdatum en gegevens over de identiteit van de passagiers. In bepaalde gevallen worden daarin de datum waarop de PNR voor het eerst werd aangemaakt en de daarop volgende veranderingen opgenomen. De PNR bevat specifieke data over de vlucht (o.a. traject, vluchtnummer, vluchttijden, duur van de vlucht, type vliegtuig, boekingsklasse), gegevens over de passagier of passagiers (naam, adres en telefoonnummer in de woonplaats en op de plaats van bestemming, gegevens over bepaalde aanvullende diensten), gegevens over de boeking van de vlucht (wijze van betaling, factuuradres, veelvliegerregistratie, naam van het reisbureau, naam van de medewerker, codeshare-informatie), evenals andere gegevens die op de vlucht betrekking hebben, zoalshet bagagenummer.
 
De EU en de VS hebben een Verdrag » afgesloten dat de wettelijke basis vormt voor uitwisseling van PNR-gegevens. airberlin is daarom verplicht de gegevens aan de VS door te geven.
 
Voor vluchten van de EU naar Canada voorziet een verdrag tussen de EU en Canada erin dat de API-gegevens, aangevuld met bepaalde informatie uit de PNR, worden doorgegeven aan de Canadese veiligheidsautoriteiten.
   

3. Secure Flight

Bij vluchten naar en over de VS is airberlin verplicht persoonsgegevens zoals de naam, het geslacht en de geboortedatum van een passagier door te geven aan de Transportation Security Administration (vervoersautoriteit VS). Indien beschikbaar, wordt eveneens uw zogenaamde “Redress Number” doorgegeven. De vervoersautoriteit ontvangt deze gegevens om de veiligheid van het luchtverkeer te verbeteren. De vervoersautoriteit is gerechtigd de gegevens door te geven aan andere veiligheidsautoriteiten in de VS. De wettelijke basis wordt gevormd door de Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (wet tot hervorming van inlichtingendiensten en preventie van terrorisme). airberlin dient deze gegevens ook aan de vervoersautoriteit door te geven wanneer de vlucht niet in de VS landt, maar het luchtruim van de Verenigde Staten doorkruist.
 
Meer informatie over het doorgeven van gegevens van vliegtuigpassagiers aan de Amerikaanse autoriteiten vindt u hier »
 

V. Uw rechten
 

Wij informeren u op schriftelijk verzoek en binnen een passende termijn over het soort over u opgeslagen gegevens, het doel van het opslaan en de mogelijke ontvangers of het type ontvangers. Tegelijkertijd corrigeren, wissen en/of blokkeren we op uw verzoek ook persoonlijke gegevens, binnen het geoorloofde wettelijke kader voor verdere verwerking, wanneer deze feitelijk foutief, onvolledig of irrelevant voor verwerking blijken.
  

VI. Cookies
  

Met het gebruik van de website van airberlin stemt u erin toe dat gebruik wordt gemaakt van cookies en dat de gepseudonimiseerde gegevens ook na afloop van het bezoek aan de website worden opgeslagen voor de in onze Mededelingen over Cookies » genoemde doeleinden. U kunt te allen tijde het toekomstig verzamelen en opslaan van gegevens door middel van cookies voorkomen door uw browserinstellingen zodanig aan te passen dat de browser geen cookies accepteert. Voor verdere informatie over het gebruik van cookies op de website airberlin.com verwijzen we u naar onze Mededelingen over Cookies ».
  

Social Plugins
  

Bovendien wordt gebruik gemaakt van social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een facebooklogo of de toevoeging "Facebook Social Plugin". Wanneer u een bezoek brengt aan een van onze websites op internet met een dergelijke plug-in, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Facebook. Facebook geeft de inhoud van de plug-in vervolgens direct door aan uw browser, die op zijn beurt de desbetreffende inhoud meteen opneemt in de website. Zo wordt Facebook ervan op de hoogte gebracht dat u de desbetreffende webpagina van ons heeft bezocht. Wanneer u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek koppelen aan uw Facebook-account. Wanneer u gebruik maakt van de Facebookplug-ins, bijvoorbeeld door op de “vind ik leuk”-knop te klikken of commentaar te geven, wordt de desbetreffende informatie door uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals uw daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden voor bescherming van uw privacy, vindt u op Aanwijzingen voor gegevensbescherming van Facebook ».
  

VII. Websites van derden
 

U dient er rekening mee te houden dat andere websites, ook degene die via onze website door middel van bijvoorbeeld een hyperlink kunnen worden opgeroepen, ook persoonsgegevens over u kunnen verzamelen. Ons beleid voor gegevensbescherming heeft geen betrekking op het beleid voor gegevensbescherming van deze aan www.airberlin.com gekoppelde externe websites.
  

VIII. Contact met airberlin
 

Stuur ons a.u.b. een e-mail » voor vragen of suggesties in verband met onze bepalingen voor gegevensbescherming.