Beste gebruiker,
De hier vermelde gebruiksvoorwaarden gelden voor alle door Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (airberlin) geëxploiteerde websites, in het bijzonder www.airberlin.com en eventuele subpagina's, evenals detailweergaven van de websites van airberlin (gezamenlijk "websites van airberlin"). Houd er a.u.b. rekening mee dat u door het gebruik van de websites van airberlin akkoord gaat met de hier omschreven gebruiksvoorwaarden. We vragen u daarom de volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Houd bovendien rekening met onze informatie over het gebruik van cookies » en de informatie over gegevensbescherming ».

 1. Algemeen
   
  airberlin onderhoudt de websites van airberlin om u de mogelijkheid te bieden het vluchtaanbod van airberlin te bekijken en vervoersovereenkomsten te sluiten of u te informeren over daarmee in verband staande aanvullende services en dienstverlening. Verder kunt u zich informeren over actuele ontwikkelingen en aanbiedingen en gebruikmaken van onlineservices van airberlin, zoals online inchecken, en kunt u de aanbiedingen van onze partners bekijken. Voor het afsluiten van overeenkomsten via de websites van airberlin kunnen aanvullende voorwaarden gelden (bijv. de algemene vervoers-, actie- en wedstrijdvoorwaarden of andere bepalingen), waarvan u in het desbetreffende geval in kennis wordt gesteld. Op de websites van airberlin staat alleen publiciteit voor als zodanig kenbaar gemaakte producten van partners; de overeenkomst daaromtrent komt uitsluitend tot stand met de partner die het product aanbiedt.
   
 2. Gebruik en eigendomsrecht
   
  Houd er a.u.b. rekening mee dat het gebruik van de websites van airberlin altijd in overeenstemming dient te zijn met de wettelijke bepalingen en de voorliggende gebruiksvoorwaarden van de websites van airberlin en dat ze uitsluitend mogen worden gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. Dat betekent in het bijzonder:
  • Alle tekst, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden, evenals plaatsing daarvan samen met de onderliggende softwarecodes op de websites van airberlin, vallen onder auteurs- en/of enig ander eigendomsrecht. Ze mogen, in zoverre niet uitdrukkelijk anders vermeldt, zonder schriftelijke toestemming van airberlin alleen worden gebruikt voor de in deze voorwaarden of in de tekst op de website van airberlin genoemde doeleinden.
  • Het is niet toegestaan de websites van airberlin op zodanige wijze te gebruiken dat dit inbreuk maakt op het eigendomsrecht van airberlin of van derden. U mag in het bijzonder geen mechanismen of scripts gebruiken die de functionaliteit van de websites van airberlin kunnen hinderen of beperken.
  • Het is uitdrukkelijk verboden inhoud van de websites van airberlin (met inbegrip van de reserveringsvensters, tekst, afbeeldingen, audio- of videobestanden) voor publieke doeleinden of reclamedoeleinden te gebruiken, te extraheren of anderszins te wijzigen, door te geven, te hergebruiken, opnieuw aan te bieden of te gebruiken (met name, maar niet uitsluitend, met gebruikmaking van “robots” of andere mechanismen). airberlin garandeert niet dat het op de websites van airberlin weergegeven materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden.
    
 3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
    
  De websites van airberlin vormen een nergens toe verplichtend informatieaanbod. airberlin spant zich ervoor in om de informatie op de websites van airberlin zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. airberlin doet echter geen toezeggingen en kan op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden, in zoverre er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van airberlin, zij het uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor de juistheid van de aangeboden informatie. Hetzelfde geldt voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van informatie die aangeboden wordt door derden (o.a. autoverhuurbedrijven, hotels of reisorganisaties). airberlin sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze websites van airberlin, in zoverre er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid door airberlin.
   
 4. Links naar websites van andere aanbieders
   
  De websites van airberlin kunnen links bevatten naar websites van derden. airberlin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de vermelde websites waarnaar wordt verwezen en die worden geëxploiteerd door andere aanbieders. Het gebruik van deze websites is uitsluitend op eigen risico.
   
 5. Gegevensbescherming en systeemvereisten
    
  airberlin maakt gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer, SSL) om bij boeking en betaling van vluchten en aanvullende dienstverlening de veiligheid van creditcardgegevens te kunnen garanderen. Dit soort versleuteling is een geaccepteerde methode voor veilige overdracht van creditcardinformatie en andere vertrouwelijke gegevens via internet. Houd er a.u.b. rekening mee dat uw browser daarvoor SSL-technologie moet ondersteunen. Voor een optimale weergave van de websites van airberlin zijn JavaScript en Macromedia Flash versie 10 of hoger nodig.
   
 6. Wijzigingen op de websites van airberlin en in de gebruiksvoorwaarden
   
  airberlin behoudt zich het recht voor de op de websites van airberlin toegankelijke prestaties en informatie zonder vooraankondiging en zonder beperkingen naar eigen goeddunken van airberlin in te trekken, te beperken of te wijzigen. Dat betekent ook te allen tijde het recht zonder vooraankondiging verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in informatie, prestaties, producten en overig materiaal op de websites van airberlin. Hetzelfde geldt voor wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.
   
  Versie: 01-10-2014