Lataj bez barier

Przejdź do zgłoszenia Zgłoszenie

Przejdź do opcji towarzyszenia w porcie lotniczym Towarzyszenie w porcie lotniczym

Przejdź do opcji transportu wózków inwalidzkich Transport wózków inwalidzkich

Przejdź do opcji zgłoszenia siedziska inwalidzkiego Zgłoszenie siedziska inwalidzkiego

Przejdź do rezerwacji miejsca siedzącego Rezerwacja miejsca siedzącego

Przejdź do opcji podróżowania z osobą towarzyszącą Podróżowanie z osobą towarzyszącą

Przejdź do opcji przelotu z psem przewodnikiem Przelot z psem przewodnikiem

Przejdź do transportu pomocy medycznych Transport pomocy medycznych


Zgłoszenie

Pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej oferujemy szereg bezpłatnych usług dostępnych w ramach podróżowania liniami airberlin, takich jak pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pokładu samolotu, towarzyszenie w porcie wylotowym i docelowym oraz bezpłatny transport wózka inwalidzkiego.
W przypadku potrzeby zabrania na pokład elementów pomocniczych dla osób niepełnosprawnych prosimy zgłosić ten fakt – podając nazwisko i numer rezerwacji – najpóźniej 48 godzin przed podróżą elektronicznie w zakładce Moja Rezerwacja » lub pod poniższymi numerami telefonu obsługującymi usługi dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej:

  • 00800 5737 7000 – numer telefonu dla połączeń z krajów UE (dla połączeń z Finlandii należy poprzedzić ten numer cyframi: 999)
  • 877 7126468 – dla połączeń z USA.

 


Alternatywnie można również zarezerwować dodatkowo usługę w ostatnim kroku rezerwacji lotu.Opieka na lotnisku wylotowym i docelowym

Dla pasażerów wymagających pomocy airberlin zapewnia bezpłatną opiekę przez osobę towarzyszącą zarówno na lotnisku wylotowym, jak i docelowym. Dla pasażerów o ograniczonej zdolności chodzenia i osób o dużym stopniu niepełnosprawności zostaną przygotowane bezpłatne wózki inwalidzkie na drodze do samolotu i z samolotu. Przy rezerwacji tej usługi należy podać, w jakim zakresie potrzebna będzie pomoc.

Na wielu lotniskach osoby na wózkach inwalidzkich mają możliwość wcześniejszego zajęcia miejsca w samolocie (tzw. preboarding).


Informacje o specjalnych usługach dla pasażerów o ograniczonej zdolności ruchowej, oferowanych przez lotniska (np. o parkingach dla osób niepełnosprawnych), można uzyskać na stronach internetowych tych lotnisk.Przewóz wózków inwalidzkich należących do pasażerów

Sportrollstuhl.jpg


  Wózki inwalidzkie należące do pasażerów przewożone są bezpłatnie i nie wlicza się ich do limitu bagażu bezpłatnego. W zapytaniach dotyczących przewozu wózka inwalidzkiego prosimy podać jego wymiary, ciężar i typ.

Ze względów związanych z dostępnością miejsca przewóz realizowany jest w bagażowni. Zatem przygotowany do przewozu wózek inwalidzki należy nadać jako bagaż specjalny. Na lotnisku docelowym wózek inwalidzki odbierzesz z powrotem bezpośrednio na pokładzie samolotu lub z taśmy podajnika bagażu.

Zwróć uwagę:
Jeśli wózek inwalidzki ma wysokość 86 cm lub więcej, przewóz w bagażowni jest możliwy jedynie wówczas, gdy oparcie wózka można złożyć. Należy pamiętać, że w przypadku lotów maszyną turbośmigłową DH4 maksymalna dopuszczalna wysokość wynosi 70 cm. Jeśli złożenie oparcia nie jest możliwe lub wysokość wózka inwalidzkiego również po złożeniu przekracza maksymalną dopuszczalną wartość, przewóz wózka w bagażowni dopuszczalny jest tylko pod warunkiem, że można wyjąć z niego akumulatory, tak by przetransportować go w pozycji poziomej.

Swój sportowy lub wyścigowy wózek inwalidzki także możesz nadać bezpłatnie jako bagaż sportowy.
 

Wózki inwalidzkie zasilane akumulatorami mogą być przewożone przy spełnieniu następujących warunków:

  • Bieguny akumulatora muszą być zabezpieczone przed zwarciem za pomocą izolacji
  • Akumulator nie może być podłączony i gotowy do podjęcia funkcji zasilania

Ważna informacja
Jeżeli wózek jest napędzany akumulatorem, należy się zastosować do następujących wskazówek (zależnie od typu akumulatora):

 
Akumulatory litowe:

  • Pojemność akumulatora nie może przekroczyć 300 Wh, a zapasowy akumulator o pojemności 300 Wh lub dwa zapasowe akumulatory o maksymalnej pojemności 160 Wh (każdy) można przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym
  • W przypadku składanych wózków inwalidzkich akumulator należy wyjąć i przewieźć w kabinie pasażerskiej

Szczelne akumulatory z ciekłym elektrolitem (akumulatory żelowe):

  • Akumulator musi być bezpiecznie przymocowany do wózka inwalidzkiego
  • W przypadku wózków inwalidzkich, których konstrukcja umożliwia wyjęcie akumulatora, musi on zostać wyjęty i przewieziony w mocnym opakowaniu w luku bagażowym


Do wózków i innych pomocy ruchowych z akumulatorami zawiertającymi płynny elektrolit stosują się ze względów bezpieczeństwa specjalne kryteria. Poinformuj się wystarczająco wcześnie o obowiązujących przepisach w naszym Centrum Serwisowym ».

 
Przewóz wózków inwalidzkich do poruszania się na pokładzie

W razie potrzeby pasażerowie mają możliwość bezpłatnego zamówienia wózka pokładowego. Aby umożliwić dostępność wózka pokładowego we właściwym czasie, zamówienie poprzez Service Centre airberlin powinno nastąpić najpóźniej 48 godzin przez odlotem. Prosimy pamiętać: nawet zapytanie złożone w odpowiednim czasie nie zawsze zapewni potwierdzenie usługi wózka pokładowego. Całkowicie unieruchomionym pasażerom zalecamy skorzystanie z przelotu wraz z osobą towarzyszącą.

Tutaj » można już teraz pobrać wniosek o przeprowadzenie błyskawicznej ekspertyzy, a po wypełnieniu przesłać go na Blitzgutachten@airberlin.com lub pocztą na adres:

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
IT-Office / Abteilung Blitzgutachten
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlin Niemcy 

Prosimy o wypełnienie stron 2–4, strona 5 musi zostać wypełniona przez lekarza prowadzącego. Pod podanym adresem e-mail można uzyskać jedynie odpowiedzi na pytania dotyczące siedzisk dla osób niepełnosprawnych.Zgłoszenie siedziska dla osób upośledzonych

Aby dzieci mogły skorzystać ze specjalnego fotelika/siedziska, na które są zdane podczas lotu w związku z upośledzeniem, jednostka certyfikująca TÜV Rheinland musi je skontrolować przed wylotem i przeprowadzić tzw. błyskawiczną ekspertyzę. Koszty ekspertyzy zostaną pokryte przez airberlin. Tutaj » możesz za wczasu pobrać wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy, który po wypełnieniu należy przesłać na adres Blitzgutachten@airberlin.com. Proszę wypełnić strony 2-4; strona 5 musi zostać wypełniona przez lekarza prowadzącego. Proszę pamiętać o tym, że czas opracowania wniosku wynosi około 10 dni. Pod podanym adresem e-mail można uzyskać jedynie odpowiedzi na pytania dotyczące siedzisk dla osób upośledzonych.Bezpłatna rezerwacja miejscseat.png

Dla pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej oraz ich osoby  towarzyszącej rezerwacja miejsca siedzącego jest bezpłatna.
Na trasach krótko- i średniodystansowych » można zarezerwować miejsca siedzące w kategorii Seat A oraz B, a na trasach długodystansowych » również w kategorii Preferred Seats.

Ze względów bezpieczeństwa osoby niepełnosprawne ruchowo nie mogą rezerwować siedzeń XL przy wyjściach awaryjnych. Usytuowane poza strefami wyjść awaryjnych siedzenia XL mogą być rezerwowane przez wszystkich pasażerów bez ograniczeń.Podróż z osobą towarzyszącą

Pasażerom o silnie ograniczonej zdolności chodzenia, niezdolnym do samodzielnego chodzenia i cierpiącym na wady wzroku zaleca się lot z osobą towarzyszącą. Osoba towarzysząca musi mieć co najmniej 16 lat, nie może być sama osobą o ograniczonej zdolności ruchowej i nie może się jednocześnie opiekować innych pasażerami wymagającymi opieki.
Opiekunowie pasażerów posiadających legitymację inwalidy z ciężkim upośledzeniem oznaczonych literą „B“ (lub porównywalny dokument) w przypadku lotów na terenie Niemiec płacą w liniach airberlin tylko podatki, opłaty oraz opłatę za obsługę.Podróżowanie z psem towarzyszącym

Pasażerowie o ograniczonych możliwościach ruchowych mogą bezpłatnie transportować psy towarzyszące (np. psy towarzyszące osobom niewidomym i diabetykom) oraz psy terapeutyczne w kabinie samolotu. Zgłoszenie musi nastąpić przynajmniej 24 godziny przed odlotem. Należy mieć ze sobą wszystkie dokumenty wymagane do wwozu i wywozu psa (ważny paszport zwierzęcia, świadectwa szczepień, zdrowia itp.). Psy, które zgodnie z „Wykazem ras psów” są sklasyfikowane jako psy obronne, transportuje się tylko w odpowiednim pojemniku w luku bagażowym. Należy pamiętać, że w niektórych krajach obowiązują specjalne przepisy dotyczące wwozu zwierząt. Więcej informacji znajdziesz tutaj ».Transport pomocy medycznych

tafel.jpgMedyczny bagaż specjalny (respiratory, inhalatory, pomoce do chodzenia itp.) po przedłożeniu atestu (zaświadczenia lekarskiego) jest transportowany bezpłatnie.
Także lekarstwa przepisane przez lekarza (z receptą) można zabrać bezpłatnie. Bezpłatny medyczny bagaż pomocniczy może zawierać wyłącznie medyczne środki pomocnicze lub lekarstwa przepisane przez lekarza, w pozostałych przypadkach obowiązuje zwykła regulacja w sprawie bagażu.
Przewóz medycznego bagażu pomocniczego jest limitowany do jednej sztuki bagażu na pasażera.
Do transportu w charakterze bagażu nadawanego dozwolona jest maksymalna waga w wysokości 23 kg.
Bagaż medyczny nie jest wliczany do bagażu wolnego od opłat.

Wszystkie medyczne środki pomocnicze ze względów bezpieczeństwa podlegają zgłoszeniu za pośrednictwem Centrum Obsługi airberlin.
Zgłoszenia medycznego bagażu pomocniczego należy (bezwzględnie) dokonać w formie pisemnej (pocztą, faksem lub e-mailem).
Pasażere posiadające odpowiednich zaświadczeń o ciężkim inwalidztwie prosimy o zgłoszenie  medycznego bagażu telefoniczne w naszym centrum usługi.

Następujące rodzaje medycznego bagażu specjalnego są bezpłatnie przewożone na wyżej wymienionych warunkach:
•    respiratory, urządzenia dla astmatyków, inhalatory
•    Urządzenia CPAP
•    cewniki
•    materiały opatrunkowe
•    pomoce do chodzenia (kule, balkoniki)
•    wózki inwalidzkie włącznie z wyposażeniem (z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami)
•    artykuły higieniczne (pieluchy), sprzęt stomijny
•    siedzenie prysznicowe / wc, pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
•    protezy
•    walizki ze sprzętem do pierwszej pomocy w przypadku lekarzy
•    urządzenie do dializy, defibrylator, aparat do drenażu limfatycznego, urządzenie do terapii prądem
•    ssaki, irygatory
•    lekarstwa i zastrzyki

Pomoce i urządzenia medyczne (np. respiratory, inhalatory i pomoce ruchowe) oraz lekarstwa będą transportowane nieodpłatnie po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia.
Zalecamy pakowanie środków medycznych oddzielnie. Należy przy tym również przestrzegać rozporządzenia UE dotyczącego bagażu podręcznego »

.Dalsze informacje znajdziesz tutaj: Przepisy bezpieczeństwa dotyczące przewozu pasażerów o ograniczonej zdolności ruchowej »

logo_rollstuhl.jpg