Drogi użytkowniku! Przedstawione tutaj Warunki korzystania obowiązują w odniesieniu do wszystkich stron internetowych prowadzonych przez Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (airberlin), w szczególności obejmują one www.airberlin.com i ewentualne podstrony, oraz prezentacje fragmentów stron internetowych airberlin (łącznie „strony internetowe airberlin”). Należy pamiętać, że korzystając ze stron internetowych airberlin, użytkownik wyraża zgodę na przedstawione tutaj Warunki korzystania. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Ponadto zwracamy uwagę na informacje dotyczące stosowania plików cookie » oraz Informacje o ochronie danych ».

 1. Informacje ogólne
           
  Airberlin prowadzi strony internetowe airberlin, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z ofertą lotniczą oraz zawieranie umów transportowych, a także aby poinformować ich o powiązanych z nimi usługach dodatkowych i serwisowych. Ponadto strony te oferują możliwość uzyskania wiedzy na temat aktualnych opracowań i ofert oraz korzystania z usług internetowych airberlin, jak np. odprawa online, a także uzyskania informacji o ofertach naszych partnerów. W przypadku umów zawieranych poprzez strony internetowe airberlin obowiązywać mogą dodatkowe warunki (np. ogólne warunki transportu, warunki promocji, warunki konkursu lub inne warunki) odpowiednio przekazywane do wiadomości użytkowników. Produkty partnerskie są jedynie reklamowane na stronach internetowych airberlin i jako takie oznaczane; dotyczące ich umowy zawierane są wyłącznie z partnerem oferującym dany produkt.
            
 2. Korzystanie i prawa ochronne
              
  Należy pamiętać, że ze stron internetowych airberlin można korzystać przestrzegając postanowień ustawowych, niniejszych Warunków korzystania ze stron internetowych airberlin oraz tylko do wymienionych powyżej celów. W szczególności oznacza to:
                
  • Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki wideo i pliki animowane, a także ich układ razem ze stanowiącym jego podstawę kodem programowym na stronach internetowych airberlin podlegają ochronie prawem autorskim lub innymi prawami ochronnymi. Mogą one być wykorzystywane, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, bez pisemnej zgody airberlin wyłącznie do celów wymienionych w niniejszych Warunkach lub w celach wymienionych w tekście na stronie internetowej airberlin.
  • Użytkownik nie może korzystać ze stron internetowych airberlin w sposób umożliwiający naruszenie praw ochronnych airberlin lub osób trzecich. W szczególności nie może on stosować mechanizmów ani skryptów mogących zakłócić lub ograniczyć funkcje stron internetowych airberlin.             
  • Wyraźnie zabrania się rozpowszechniania, ekstrahowania lub dokonywania zmian innego rodzaju, przekazywania, ponownego użycia, ponownego udostępniania lub wykorzystywania (w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez użycie „robotów” lub innych mechanizmów) w celach publicznych lub zarobkowych treści stron internetowych airberlin (włącznie z szablonem rezerwacji, tekstem, obrazami, plikami audio i wideo). Airberlin nie gwarantuje, że materiały przedstawione na stronach internetowych airberlin nie naruszają praw osób trzecich.
              
 3. Wyłączenie odpowiedzialności
             
  Strony internetowe airberlin zawierają niewiążącą ofertę informacyjną. Airberlin dokłada starań, aby informacje zawarte na stronach internetowych airberlin były prawidłowe i aktualne. Airberlin nie udziela jednakże zapewnień ani gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, czy to wyraźnie, czy milcząco, w odniesieniu do prawidłowości udostępnianych informacji, o ile podstawą do nich nie byłoby działanie umyślne lub rażące zaniedbanie ze strony airberlin. Dotyczy to także aktualności, prawidłowości i kompletności informacji udostępnianych przez osoby trzecie (m.in. partnerzy w obszarach wynajmu pojazdów, usług hotelowych i organizacji podróży). Airberlin wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio w wyniku korzystania ze stron internetowych airberlin, o ile nie wynikają one z działania umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony airberlin.
                     
 4. Linki do stron internetowych innych usługodawców
              
  Strony internetowe airberlin mogą zawierać linki do stron internetowych innych usługodawców. Airberlin nie ponosi odpowiedzialności za treść zalinkowanych i wymienionych stron internetowych prowadzonych przez innych usługodawców. Korzystanie z tych stron internetowych następuje wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.
                
 5. Bezpieczeństwo danych i wymagania systemowe
             
  Airberlin korzysta z technologii SSL (Secure Socket Layer, SSL), aby podczas rezerwacji i zapłaty za usługi lotnicze i usługi dodatkowe zapewnić bezpieczeństwo danych kart kredytowych. Wskazany sposób kodowania jest uznaną metodą bezpiecznej transmisji informacji o kartach kredytowych i innych poufnych danych przez Internet. Należy pamiętać, że przeglądarka użytkownika musi obsługiwać technologię SSL. W celu optymalnej prezentacji stron internetowych airberlin wymagana jest obsługa języka Javascript oraz technologii Macromedia Flash w wersji nie starszej niż 10.
                 
 6. Zmiany na stronach internetowych airberlin oraz zmiany Warunków korzystania
               
  Airberlin zastrzega sobie prawo do wycofania, ograniczenia lub zmiany usług i informacji dostępnych dla użytkowników na stronach internetowych airberlin, bez wcześniejszej zapowiedzi i według nieograniczonego uznania airberlin. Obejmuje to także dokonywanie w każdej chwili i bez wcześniejszej zapowiedzi modyfikacji lub zmian w informacjach, usługach, produktach i innych materiałach na stronach internetowych airberlin. To samo dotyczy zmian niniejszych Warunków korzystania.

  Stan: 01.10.2014